Kārta atvērta

Kārta noslēgusies

11.kārta (13.11.2023.-13.12.2023.) noslēgusies

2.1.rīcība "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" 

10.kārta (28.12.2022.-28.01.2023.) noslēgusies 

1.1.rīcība "Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana" 

2.1.rīcība "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" 

2.2.rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana" 

9.kārta (10.01.2022. līdz 10.02.2022.) noslēgusies

1.1.rīcība "Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana" 

2.1.rīcība "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" 

2.2.rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana" 

8.kārta (13.07.2020. līdz 13.08.2020.) noslēgusies

1.1.rīcība "Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana" 

7.kārta (03.02.2020. līdz 03.03.2020.) noslēgusies 

1.1.rīcība "Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana" 

2.1.rīcība "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" 

2.2.rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana" 

6.kārta (26.03.2019. līdz 26.04.2019.) noslēgusies

2.1.rīcība "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" 

2.2.rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana" 

5.kārta (01.03.2019. līdz 01.04.2019.) noslēgusies

1.1.rīcība "Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana" 

4.kārta (19.01.2018. līdz 19.02.2018.) noslēgusies

1.1.rīcība "Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana" 

2.1.rīcība "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" 

2.2.rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana" 

3.kārta (20.03.2017. - 20.04.2017.) noslēgusies

2.1.rīcība "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" 

2.2.rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana" 

2.kārta (03.03.2017. - 03.04.2017.) noslēgusies

1.1.rīcība "Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana" 

1.kārta (11.04.2016. - 11.05.2016.) noslēgusies

1.1.rīcība "Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība" 

1.2.rīcība "Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana" 

2.1.rīcība "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" 

2.2.rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana" 

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (30.10.2023.-10.12.2023.) noslēgusies

Ar 06.11.2023. tiek apturēta nepārtrauktā projektu iesniegšana, jo ir sasniegti 80% no pieejamā finansējuma. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 06.12.2023. 

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

12.kārta (10.03.2023.-10.04.2023.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

11.kārta (21.07.2022.-21.08.2022.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

10.kārta (17.01.2022.-17.02.2022.) noslēgusies

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

9.kārta (22.11.2021.-22.12.2021.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

8.kārta (28.08.2020. - 28.09.2020.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

7.kārta (11.11.2019. - 11.12.2019.) noslēgusies 

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

6.kārta (10.06.2019. - 10.07.2019.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

5.kārta (25.02.2019. - 25.03.2019.) noslēgusies

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

R.2.7. “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana”

4.kārta (15.12.2017. - 15.01.2018.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

3.kārta (28.08.2017. - 28.09.2017.) noslēgusies

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

2.kārta (28.03.2017. - 28.04.2017.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

1.kārta (18.04.2016. - 18.05.2016.) noslēgusies

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

R.2.1. “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

R.2.2. “Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”

R.2.3. “Dabas parka “Balkanu kalni” tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana”

R.2.4. “Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana”

R.2.5. “Arhitektūras pieminekļa „Bēržu kapu kapliča” atjaunošana”

R.2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”

R.2.7. “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana”

13.kārta (03.11.2023.-03.12.2023.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (16.06.2023.-16.09.2023.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

 

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta R1/M1 Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai noslēgusies

(20.10.2022.-20.11.2022.) noslēgusies

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (16.10.2022.-16.01.2023.) noslēgusies 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana".

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (10.12.2021.-10.03.2022.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana".

12.kārta (13.06.2020.-13.07.2020.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

 

11.kārta (20.02.2020. - 20.03.2020.) noslēgusies 

2.2.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādšanai vietējiem iedzīvotājiem'''.

10.kārta (06.02.2020. -06.03.2020.) noslēgusies 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

9.kārta (08.03.2019. - 08.04.2019.) noslēgusies

2.2.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādšanai vietējiem iedzīvotājiem'''.

8.kārta (15.02.2019. - 15.03.2019.) noslēgusies

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

7.kārta (22.01.2019. - 22.02.2019.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

6.kārta (27.03.2018. - 27.04.2018.) noslēgusies

1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana".

5.kārta (11.09.2017. - 11.10.2017.) noslēgusies

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana".

4.kārta (03.04.2017. - 03.05.2017.) noslēgusies

2.1.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai".

2.2.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem".

3.kārta (24.01.2017. - 24.02.2017.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana".

1.4.rīcība "Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai".

2.kārta (03.10.2016. - 03.11.2016.) noslēgusies

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana".

1.4.rīcība "Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai".

2.2.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem".

1.kārta (20.04.2016. - 20.05.2016.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana".

1.4.rīcība "Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai".

2.1.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai".

17.kārta (01.11.2023.-01.12.2023.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

16.kārta (04.09.2023.-04.10.2023.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

15.kārta (16.01.2023.-16.02.2023.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

2.1.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai"

3.2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

14.kārta (14.09.2022.-14.10.2022.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

13.kārta (01.02.2022.-01.03.2022.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

2.1.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai"

3.2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

12.kārta (1.06.2021. - 30.06.2021.)

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

11.kārta (25.12.2020. - 25.01.2021.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

2.1.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai"

3.2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

10.kārta (27.07.2020. - 27.08.2020.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

2.1.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai"

3.2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

9.kārta (10.03.2020.-10.04.2020.) noslēgusies

2.1.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai"

3.2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

8.kārta (17.01.2020.-17.02.2020.) noslēgusies 

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

7.kārta (09.09.2019. - 09.10.2019.) noslēgusies 

2.1.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai"

3.2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

Pašnovērtēijuma veidlapa

6.kārta (29.04.2019. - 29.05.2019.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

3.1.3.rīcība "Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana"

5.kārta (02.10.2017. - 01.11.2017.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

3.2.rīcība "Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

4.kārta (19.05.2017. - 19.06.2017.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

3.kārta (01.02.2017. - 01.03.2017.) noslēgusies

2.1.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai"

3.2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

2.kārta (16.01.2017. - 16.02.2017.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

3.1.rīcība "Atbalsts teritorijai nozīmīgiem projektiem"

1.kārta (15.04.2016. - 16.05.2016.) noslēgusies

1.1.rīcība "Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai" 

1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" 

1.3.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" 

2.1.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai"

3.2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

12.kārta (01.11.2023.-30.11.2023.) noslēgusies 

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana 

11.kārta (17.01.2023.- 17.02.2023.) noslēgusies 

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana 

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana 

Rīcība 2.2. Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība 

 

10.kārta 06.04.2022.- 06.05.2022. noslēgusies

Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 

Rīcība 2.2. Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība 

 

9.kārta (18.02.2022.- 18.03.2022.) noslēgusies

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana 

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana 

8.kārta (19.05.2021. - 19.06.2021.) noslēgusies

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana 

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana 

7.kārta (01.05.2020. - 31.05.2020.) noslēgusies

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana 

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana 

6.kārta (09.09.2019. - 09.10.2019.) noslēgusies 

Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 

Rīcība 2.2. Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība 

5.kārta (27.05.2019. - 27.06.2019.) noslēgusies

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana 

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana 

4.kārta (11.05.2018. - 11.06.2018.) noslēgusies

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana 

3.kārta (21.11.2017. - 21.12.2017.) noslēgusies

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana 

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana 

2.kārta (20.03.2017. - 20.04.2017.) noslēgusies

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana 

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana 

Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 

Rīcība 2.2. Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība 

1.kārta (13.05.2016. - 13.06.2016.) noslēgusies

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana 

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana 

Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 

Rīcība 2.2. Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība 

9.kārta (29.10.2023.-29.11.2023.) noslēgusies

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

8.kārta (14.07.2023.-14.08.2023.) noslēgusies

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

 

7.kārta 20.11.2022.-20.12.2022. noslēgusies

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai

6.kārta (16.04.2022.-16.05.2022.) noslēgusies

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

5.kārta (07.06.2020.-07.07.2020.) noslēgusies

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem

4.kārta (10.06.2019.-10.07.2019.) noslēgusies

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

3.kārta (25.05.2018. - 25.06.2018.) noslēgusies

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem

2.kārta (07.03.2017. - 07.04.2017.) noslēgusies

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

1.kārta (29.04.2016. - 30.05.2016.) noslēgusies

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem

16.kārta (01.11.2023.-01.12.2023.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

15.kārta (16.02.2023.-16.03.2023.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

14.kārta (22.07.2022.-22.08.2022.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

13.kārta (06.05.2022.-06.06.2022.) noslēgusies 

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

12.kārta (01.01.2022.-01.02.2022.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

3.rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”

Nepārtrauktā pieteikšanās 11.kārtai (15.01.2021.-15.03.2021.) 

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

10.kārta (27.02.2020.-27.03.2020.) noslēgusies 

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

9.kārta (10.04.2019. - 10.05.2019.) noslēgusies

8.kārta (07.02.2019. - 07.03.2019.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

2.rīcība “Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstībai”

7.kārta (04.05.2018. - 04.06.2018.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

6.kārta (08.02.2018. - 08.03.2018.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

3.rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”

5.kārta (21.07.-21.08.2017.) tika atvērta tikai EJZF fonda ietvaros.

4.kārta (25.04.2017. - 25.05.2017.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

2.rīcība "Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstībai" 

3.rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”

3.kārta (13.02.2017. - 13.03.2017.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

2.kārta (02.05.2016. - 02.06.2016.) noslēgusies

3.rīcība “Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstībai”

4.rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”

1.kārta (01.04.2016. - 02.05.2016.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai"

2.rīcība "Atbalsts  tūrisma pakalpojumu  uzlabošanai un dažādošanai" 

13.kārta (26.10.2023.-26.11.2023.) noslēgusies

ELFLA 1 rīcība "Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana"

ELFLA 2 rīcība "Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai"

ELFLA 4 rīcība "Ieguldījums mūžizglītības un interešu izglītības attīstībā"

12.kārta (10.04.2023.-10.05.2023.) noslēgusies

ELFLA 1 rīcība "Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana"

ELFLA 2 rīcība "Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai"

11.kārta (12.10.2022.-12.11.2022.) noslēgusies

ELFLA 1 rīcība "Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana"

ELFLA 2 rīcība "Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai"

10.kārta (19.05.2022.-19.06.2022.) noslēgusies

ELFLA 3 rīcība "Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo  kopienu attīstībai"

ELFLA 4 rīcība "Ieguldījums mūžizglītības un interešu izglītības attīstībā"

9.kārta (14.12.2021.-14.01.2022.) noslēgusies

ELFLA 1 rīcība "Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana"

ELFLA 2 rīcība "Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai"

8.kārta (16.10.2020. - 16.11.2020.) noslēgusies

ELFLA 1 rīcība "Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana"

ELFLA 2 rīcība "Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai"

7.kārta (22.05.2020.-22.06.2020.) noslēgusies 

ELFLA 3 rīcība "Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo  kopienu attīstībai"

ELFLA 4 rīcība "Ieguldījums mūžizglītības un interešu izglītības attīstībā"

6.kārta (06.02.2020. - 06.03.2020.) noslēgusies 

ELFLA 1 rīcība "Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana"

ELFLA 2 rīcība "Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai"

5.kārta (02.07.2019.-02.08.2019.) noslēgusies 

ELFLA 3 rīcība "Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo  kopienu attīstībai"

ELFLA 4 rīcība "Ieguldījums mūžizglītības un interešu izglītības attīstībā"

4.kārta (15.05.2019. - 15.06.2019.) noslēgusies

ELFLA 1 rīcība "Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana"

ELFLA 2 rīcība "Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai"

3.kārta (23.10.2017. - 23.11.2017.) noslēgusies

ELFLA 3 rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai" 

ELFLA 4 rīcība "Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība"

2.kārta (14.08.2017 - 14.09.2017) noslēgusies

ELFLA 1 rīcība "Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk., atbalsta tūrisma uzņemējdarbībai"

ELFLA 2 rīcība "Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana"

1.kārta (06.06.2016. - 06.07.2016.) noslēgusies

ELFLA 1 rīcība "Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk., atbalsta tūrisma uzņemējdarbībai"

ELFLA 2 rīcība "Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana"

ELFLA 3 rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai" 

ELFLA 4 rīcība "Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība"

11.kārta (22.10.2023.-22.11.2023.) noslēgusies

10.kārta (28.01.2023.-28.02.2023.) noslēgusies

 ELFLA3 rīcība "Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību"

9.kārta (07.04.2022.-07.05.2022.) noslēgusies

 ELFLA3 rīcība "Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana" 

8.kārta (15.11.2021.-15.12.2021.) noslēgusies

ELFLA1 rīcība "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē"  

ELFLA2 rīcība "Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība" 

ELFLA3 rīcība "Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana" 

7.kārta (24.10.2020. - 24.11.2020.) noslēgusies

ELFLA1 rīcība "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē"  

ELFLA2 rīcība "Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība" 

ELFLA3 rīcība "Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana" 

6.kārta (13.04.2020.-13.05.2020.) noslēgusies

ELFLA1 rīcība "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē"  

5.kārta (22.04.2019. - 22.05.2019.) noslēgusies

ELFLA1 rīcība "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē"  

ELFLA2 rīcība "Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība" 

ELFLA3 rīcība "Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana" 

4.kārta (03.04.2017. - 03.05.2017.) noslēgusies

ELFLA1 rīcība "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē"  

3.kārta (03.03.2017. - 03.04.2017.) noslēgusies

ELFLA3 rīcība "Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana" 

2.kārta (27.12.2016. - 27.01.2017.) noslēgusies

ELFLA2 rīcība "Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība" 

1.kārta (11.04.2016. - 11.05.2016.) noslēgusies

ELFLA1 rīcība "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē" 

ELFLA2 rīcība "Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība" 

10.kārta 20.10.2023.-20.11.2023. (noslēgusies)

1.Rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts"

2.Rīcība "Vietējo produktu attīstīšana"

3.Rīcība "Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana"

5.Rīcība "Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana"

9.kārta (12.12.2022.-12.01.2023.) noslēgusies

1.Rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts"

2.Rīcība "Vietējo produktu attīstīšana"

8.kārta (05.12.2021.-05.01.2022.) noslēgusies

1.Rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts"

2.Rīcība "Vietējo produktu attīstīšana"

3.Rīcība "Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana"

5.Rīcība "Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana"

7.kārta (10.10.2020.-10.11.2020.) noslēgusies

1.Rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts"

2.Rīcība "Vietējo produktu attīstīšana"

6.kārta (06.04.2020.-06.05.2020.) noslēgusies

1.Rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts"

2.Rīcība "Vietējo produktu attīstīšana"

3.Rīcība "Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana"

5.Rīcība "Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana"

5.kārta (23.04.2019. - 23.05.2019.) noslēgusies

1.Rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts"

2.Rīcība "Vietējo produktu attīstīšana"

3.Rīcība "Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana"

4.Rīcība "Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana"

5.Rīcība "Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana"

6.Rīcība "Atbalsts pamatlīdzekļu iegādei institūcijām, kuru darbības mērķis personu ar garīga rakstura invaliditāti un funkcionāliem treucējumiem integrācijā sabiedrībā"

4.kārta (07.05.2018. - 07.06.2018.) noslēgusies

1.Rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts"

2.Rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstīšana"

3.kārta (30.10.2017. - 30.11.2017.) noslēgusies

2.1.Rīcība "Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana"

2.2.Rīcība "Jaunu pakalpojumu radīšana, to pieejamības uzlabošana, infrastruktūras izveide"

2.3.Rīcība "Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana"

2.kārta (12.05.2017. - 12.06.2017.) noslēgusies

1.Rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts"

2.Rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstīšana"

1.kārta (02.05.2016. - 02.06.2016.) noslēgusies

1.Rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts"

2.Rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstīšana"

3.Rīcība "Uzņēmuma zīmola un vietējā tirgus attīstīšana"

4.Rīcība "Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana"

5.Rīcība "Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana"

6.Rīcība "Jaunu aktivitāšu attīstīšana, veidojot tām nepieciešamo infrastruktūru, pārņemot un apvienojot pieredzi"

12.kārta (15.10.2023.-15.11.2023.) noslēgusies

R2.5. ““Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana””

11.kārta (14.07.2023.-14.08.2023.) noslēgusies

R3.6. “Uz vietējiem resursiem un pieprasījumu balstītas ražošanas vai pakalpojumu attīstīšana”

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (07.03.2023.-07.06.2023.) noslēgusies

R3.6. “Uz vietējiem resursiem un pieprasījumu balstītas ražošanas vai pakalpojumu attīstīšana”

R1.4. “Sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu organizēšanas infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”

10.kārta (30.12.2022.-30.01.2023.) noslēgusies

R1.4. “Sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu organizēšanas infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”

9.kārta (20.11.2022.-20.12.2022.) noslēgusies

R3.6. “Uz vietējiem resursiem un pieprasījumu balstītas ražošanas vai pakalpojumu attīstīšana”

R2.3. “Vaidavas dabas takas labiekārtošana”

R2.4. “Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana”

8.kārta (31.01.2022.-01.03.2022.) noslēgusies

R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana"

R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana"

R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana t.sk. vietējo produktu realizācijas vietu attīstība”

7.kārta (22.11.2021.-22.12.2021.) noslēgusies

R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana"

R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”

6.kārta (17.08.2020.-17.09.2020.) noslēgusies

R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”

R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana"

5.kārta (24.02.2020.-24.03.2020.) noslēgusies 

R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana"

R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”

R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana"

R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana”

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (24.05.2019. - 31.12.2019.) noslēgusies 

R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana"

R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”

R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana"

R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana”

4.kārta (23.04.2019. - 23.05.2019.) noslēgusies

R1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana”

R2.1. “Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana”

3.kārta (22.10.2018. - 22.11.2018.) noslēgusies

R1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana”

R1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”

R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”

R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana”

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta

Pieteikšanās nepārtrauktās kārtas 3.1.rīcībai ir noslēgusies

3.1.rīcība "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana"

Pieteikšanās nepārtrauktās kārtas 3.2.rīcībai ir noslēgusies

3.2.rīcība "Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana"

Pieteikšanās nepārtrauktās kārtas 3.3.rīcībai noslēgusies

3.3.rīcība "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana"

Pieteikšanās nepārtrauktās kārtas 3.4.rīcībai ir noslēgusies

3.4.rīcība "Iedzīvotājiem/nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana"

Pieteikšanās nepārtrauktās kārtas 3.5.rīcībai ir noslēgusies

3.5.rīcība "Vietējo produktu realizācijas uzlabošana un mūsdienīgas vides veidošana"

2.kārta (07.11.2016. - 07.12.2016.) noslēgusies

2.1.rīcība “Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana”

2.2.rīcība “Publiski pieejama un sabiedrībai nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšana”

1.kārta (10.10.2016. - 10.11.2016.) noslēgusies

1.1.rīcība “Nelielas, kvalitatīvas un mūsdienīgas kultūras infrastruktūras, pakalpojumu un produktu attīstīšana”

1.2.rīcība “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana”

1.3.rīcība “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”

15.kārta (13.10.2023.-13.11.2023.) noslēgusies 

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai"

14.kārta (01.05.2023.-01.06.2023.) noslēgusies 

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai"

13.kārta (16.08.2022.-16.09.2022.) noslēgusies 

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai"

2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas sakārtošanai"

12.kārta (13.11.2021.-13.12.2021.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai"

2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas sakārtošanai"

3.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai"

4.rīcība "Atbalsts izglītojošiem pasākumiem"

11.kārta (29.10.2020.-29.11.2020.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai"

3.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai"

10.kārta (28.03.2020.-28.04.2020.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai"

9.kārta (28.02.2020.-28.03.2020.) noslēgusies 

2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas sakārtošanai"

3.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai"

4.rīcība "Atbalsts izglītojošiem pasākumiem"

8.kārta (15.11.2019. - 15.12.2019.) noslēgusies 

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai"

7.kārta (26.03.2019. - 26.04.2019.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai"

2.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas sakārtošanai"

3.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai"

4.rīcība "Atbalsts izglītojošiem pasākumiem"

6.kārta (19.01.2018. - 19.02.2018.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīstībai"

2.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā"

5.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai"

6.rīcība "Atbalsts izglītojošiem pasākumiem"

5.kārta (02.10.2017. - 02.11.2017.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīstībai"

2.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā"

3.rīcība "Atbalsts publiskās infrastrūktūras uzlabošanai"

4.rīcība "Atbalsts dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu attīstībai"

4.kārta (10.04.2017. - 10.05.2017.) noslēgusies

2.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā"

3.rīcība "Atbalsts publiskās infrastrūktūras uzlabošanai"

6.rīcība "Atbalsts izglītojošiem pasākumiem"

3.kārta (06.02.2017. - 06.03.2017.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīstībai"

2.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā"

4.rīcība "Atbalsts dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu attīstībai"

5.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai"

6.rīcība "Atbalsts izglītojošiem pasākumiem"

2.kārta (10.10.2016. - 10.11.2016.) noslēgusies

2.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā"

3.rīcība "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"

4.rīcība "Atbalsts dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu attīstībai"

5.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai"

6.rīcība "Atbalsts izglītojošiem pasākumiem"

1.kārta (02.05.2016. - 02.06.2016.) noslēgusies

1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīstībai"

2.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā"

14.kārta (13.10.2023.-13.11.2023.) noslēgusies

3.Rīcība “Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai”

4.Rīcība “Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana”

  13.kārta (12.11.2022.-12.12.2022) noslēgusies

  1.Rīcība “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana”

  2.Rīcība “Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

  12.kārta (28.02.2022.-28.03.2022.) noslēgusies

  3.Rīcība “Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai”

  4.Rīcība “Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana” 

  11.kārta (26.12.2021.-26.01.2022.) noslēgusies

  1.Rīcība “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana”

  2.Rīcība “Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

  10.kārta (18.12.2020.-18.01.2021.) noslēgusies

  1.Rīcība “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana”

  2.Rīcība “Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

  9.kārta (02.11.2020. - 02.12.2020.) noslēgusies

  5.Rīcība “Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana” 

  8.kārta (20.12.2019.-20.01.2020.) noslēgusies 

  1.Rīcība “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana”

  2.Rīcība “Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

  7.kārta (25.03.2019. - 25.04.2019.) noslēgusies

  4.Rīcība “Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai”

  5.Rīcība “Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana” 

  6.kārta (05.03.2019. - 05.04.2019.) noslēgusies

  1.Rīcība “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana”

  2.Rīcība “Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

  3.Rīcība “Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana”

  5.kārta (25.05.2018. - 25.06.2018.) noslēgusies

  1.Rīcība “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana”

  4.kārta atvērta (18.12.2017. - 18.01.2018.) noslēgusies

  1.Rīcība “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana”

  2.Rīcība “Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

  3.Rīcība “Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana”

  3.kārta (10.03.2017. - 10.04.2017.) noslēgusies

  1.Rīcība “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana”

  2.Rīcība “Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

  3.Rīcība “Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana”

  2.kārta (13.02.2017. - 13.03.2017.) noslēgusies

  4.Rīcība “Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai”

  5.Rīcība “Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana” 

  1.kārta (15.04.2016. - 16.05.2016.) noslēgusies

  1.Rīcība “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana”

  2.Rīcība “Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

  3.Rīcība “Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana”

  4.Rīcība “Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai”

  5.Rīcība “Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana” 

  10.kārta (01.10.2023.-31.10.2023.) noslēgusies

   Rīcībā 1. "Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana"

  9.kārta (22.02.2023.-22.03.2023.) noslēgusies

   Rīcībā 1. "Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana"

  8.kārta (22.10.2022.-22.11.2022.) noslēgusies

  Rīcībā 1. "Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana"

  7.kārta (01.02.2022.-28.02.2022.) noslēgusies

  Rīcībā 1. "Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana"

  Rīcībā 2.1.  "Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība"

  Rīcībā 2.2. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana"

  5.kārta (17.03.2020.-17.04.2020.) noslēgusies

  6.kārta (15.10.2020.-15.11.2020.) noslēgusies

  Rīcībā 1. "Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana"

  Rīcībā 2.2. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana"

  5.kārta (17.03.2020.-17.04.2020.) noslēgusies

  Rīcībā 1. "Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana"

  4.kārta (15.08.2019.-15.09.2019.) noslēgusies 

  Rīcībā 1. "Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana"

  Rīcībā 2.1.  "Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība"

  Rīcībā 2.2. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana"

  3.kārta (07.05.2018. - 07.06.2018.) noslēgusies

  Rīcībā 2.2. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana"

  2.kārta (15.11.2017. - 15.12.2017.) noslēgusies

  Rīcībā 1.1. "Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana"

  Rīcībā 2.2. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana"

  1.kārta (02.05.2016. - 02.06.2016.) noslēgusies

  Rīcībā 1.1. "Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība"

  Rīcībā 2.1. "Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība"

  Rīcībā 2.2. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana"

  10.kārta (28.09.2023.-28.10.2023.) noslēgusies 

  1.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām" 

  9.kārta (13.12.2022. - 13.01.2023.) noslēgusies 

  1.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām" 

  2.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām" 

  8.kārta (13.12.2021. - 13.01.2022.) noslēgusies

  1.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām" 

  2.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām" 

  7.kārta (13.12.2020. - 13.01.2021.) noslēgusies

  1.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām" 

  2.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām" 

  6.kārta (13.12.2019. - 13.01.2020.) noslēgusies 

  1.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām" 

  2.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām" 

  5.kārta (13.04.2019. - 13.05.2019.) noslēgusies

  1.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām" 

  2.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām" 

  3.rīcība  Stratēģiskais projekts "Ielu tirdzniecības laukuma un atpūtas vietas izveide Ezerē" 

  4.rīcība Stratēģiskais projekts "Cieceres ezera un Dūņupes teritorijas labiekārtošana un dabas taku izveide"

  4.kārta (03.04.2018. - 03.05.2018.) noslēgusies

  1.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām" 

  3.kārta (04.09.2017. - 04.10.2017.) noslēgusies

  1.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām" 

  2.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām" 

  2.kārta (03.03.2017. - 03.04.2017.) noslēgusies

  1.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām" 

  2.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām" 

  1.kārta (11.04.2016. - 11.05.2016.) noslēgusies

  1.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām" 

  2.rīcība "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām" 

  17.kārta (12.09.2023.-12.10.2023.) noslēgusies

  Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana

  Rīcība 1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

  16.kārta (26.06.2023.-26.07.2023.) noslēgusies

  Rīcība 2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība

  Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (24.04.2023.-24.07.2023.) noslēgusies

  Rīcība 1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

  14.kārta (17.04.2023.-17.05.2023.) noslēgusies

  Rīcība 2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība

  Rīcība 2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība

  13.kārta (22.11.2022.-22.12.2022.) noslēgusies

  Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana

  Rīcība 1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

  12.kārta (20.04.2022. līdz 20.05.2022.) noslēgusies

  Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana

  Rīcība 1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

  11.kārta (25.03.2022. līdz 25.04.2022.) noslēgusies

  Rīcība 2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra 

  Rīcība 2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība

  Rīcība 2.4. Sakrālā mantojuma saglabāšana

  10.kārta (29.11.2021. līdz 29.12.2021.) noslēgusies

  Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana

  Rīcība 1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

  9.kārta (15.01.2021. līdz 15.02.2021.) noslēgusies

  Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana

  Rīcība 1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

  8.kārta (20.01.2020. līdz 20.02.2020.) noslēgusies 

  Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana

  Rīcība 1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

  7.kārta (15.04.2019. līdz 15.05.2019.) noslēgusies

  Rīcība 2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra 

  Rīcība 2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstīa, mūžizglītība

  Rīcība 2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība

  6.kārta (22.02.2019. līdz 22.03.2019.) noslēgusies

  Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana

  Rīcība 1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

  Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1.1. un 1.2. rīcībai

  5.kārta (08.01.2018. līdz 22.02.2018.) noslēgusies

  Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana

  4.kārta (25.09.2017. - 25.10.2017.) noslēgusies

  Rīcība 2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstīa, mūžizglītība

  3.kārta (10.02.2017. - 10.03.2017.) noslēgusies

  Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana

  Rīcība 1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

  2.kārta (10.01.2017. - 10.02.2017.) noslēgusies

  Rīcība 2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra 

  Rīcība 2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstīa, mūžizglītība

  Rīcība 2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība

  1.kārta (20.04.2016. - 20.05.2016.) noslēgusies

  Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana

  Rīcība 2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra 

  9.kārta (11.09.2023.-11.10.2023.) noslēgusies 

  Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

  8.kārta (31.10.2022.-30.11.2022.) noslēgusies 

  Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

  7.kārta (15.11.2021.-15.12.2021.) noslēgusies

  Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

  Rīcība 2.1. Vides sakārtošana

  6.kārta (09.11.2020.-09.12.2020.) noslēgusies

  Rīcība 1.1.Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

  5.kārta (06.01.2020.-06.02.2020.) noslēgusies 

  Rīcība 1.1.Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

  Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

  4.kārta (04.03.2019. - 04.04.2019.) noslēgusies

  Rīcība 1.1.Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

  Rīcība 2.1. Vides sakārtošana

  Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

  Rīcība 2.1. Kultūras un tradīciju kopšana

  3.kārta (15.01.2018. - 15.02.2018.) noslēgusies

  Rīcība 1.1.Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

  Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

  Rīcība 1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū

  Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

  2.kārta (27.03.2017. - 27.04.2017.) noslēgusies

  Rīcība 1.1.Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

  Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

  Rīcība 1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū

  Rīcība 2.1. Vides sakārtošana

  Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

  1.kārta (20.04.2016. - 20.05.2016.) noslēgusies

  Rīcība 1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana

  Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

  Rīcība 1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū

  Rīcība 2.1. Vides sakārtošana

  Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

  Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

  12.kārta (08.09.2023.-08.10.2023.) noslēgusies

   1.Rīcība "Darbs un pārticība"

   6.Rīcība "Veselīga dzīves vide"

   11.kārta (09.12.2022.-09.01.2023.) noslēgusies

    1.Rīcība "Darbs un pārticība"

    6.Rīcība "Veselīga dzīves vide"

     10.kārta (18.12.2021.- 18.01.2022.) noslēgusies

     1.Rīcība "Darbs un pārticība"

     4.Rīcība "Sakārtota un droša dzīves vide"

     6.Rīcība "Veselīga dzīves vide"

     10.Rīcība "Apmācību nodarbības"

     9.kārta (06.12.2020.-06.01.2021.) noslēgusies

     1.Rīcība "Darbs un pārticība"

     4.Rīcība "Sakārtota un droša dzīves vide"

     6.Rīcība "Veselīga dzīves vide"

     8.kārta (27.04.2020.-27.05.2020.) noslēgusies

     4.Rīcība "Sakārtota un droša dzīves vide"

     6.Rīcība "Veselīga dzīves vide"

     7.Rīcība "Draudzīga un atbalstoša dzīves vide"

     8.Rīcība "Spilgta un apgarota dzīves vide"

     10.Rīcība "Apmācību nodarbības"

     7.kārta (07.03.2020.-07.04.2020.) 

     1.Rīcība "Darbs un pārticība"

     3.Rīcība "Sākums"

     6.kārta (03.06.2019.-03.07.2019) noslēgusies

     1.Rīcība "Darbs un pārticība"

     2.Rīcība "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana"

     3.Rīcība "Sākums"

     4.Rīcība "Sakārtota un droša dzīves vide"

     5.Rīcība "Vienota tēla veidošana LP "Sēlija" teritorijai"

     6.Rīcība "Veselīga dzīves vide"

     7.Rīcība "Spilgta un apgarota dzīves vide"

     8.Rīcība "Radošās rezidences"

     9.Rīcība "Apmācību nodarbības"

     10.Rīcība "Draudzīga un atbalstoša dzīves vide"

     5.kārta (21.05.2018. - 21.06.2018.) noslēgusies

     1.Rīcība "Darbs un pārticība"

     6.Rīcība "Draudzīga un atbalstoša dzīves vide"

     4.kārta (05.03.2018. - 05.04.2018.) noslēgusies

     1.Rīcība "Darbs un pārticība"

     4.Rīcība "Sakārtota un droša dzīves vide"

     5.Rīcība "Veselīga dzīves vide"

     6.Rīcība "Draudzīga un atbalstoša dzīves vide"

     7.Rīcība "Spilgta un apgarota dzīves vide"

     8.Rīcība "Radošās rezidences"

     • Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1.rīcībai
     • Pašnovērtējums par projekta atbilstību 4.rīcībai
     • Pašnovērtējums par projekta atbilstību 5.rīcībai
     • Pašnovērtējums par projekta atbilstību 6.rīcībai
     • Pašnovērtējums par projekta atbilstību 7.rīcībai
     • Pašnovērtējums par projekta atbilstību 8.rīcībai

     3.kārta (16.10.2017. - 16.11.2017.) noslēgusies

     1.Rīcība "Darbs un pārticība"

     2.Rīcība "Lauku dizaina birojs"

     2.kārta (01.02.2017. - 01.03.2017.) noslēgusies

     1.Rīcība "Darbs un pārticība"

     2.Rīcība "Lauku dizaina birojs"

     4.Rīcība "Sakārtota un droša dzīves vide"

     5.Rīcība "Veselīga dzīves vide"

     6.Rīcība "Draudzīga un atbalstoša dzīves vide"

     7.Rīcība "Spilgta un apgarota dzīves vide"

     1.kārta (09.05.2016. - 09.09.2016.) noslēgusies

     1.Rīcība "Darbs un pārticība"

     2.Rīcība "Tirgojam kopā"

     4.Rīcība "Sakārtota un droša dzīves vide"

     5.Rīcība "Veselīga dzīves vide"

     6.Rīcība "Draudzīga un atbalstoša dzīves vide"

     7.Rīcība "Spilgta un apgarota dzīves vide"

     8.Rīcība "Radošās rezidences"

     13.kārta (01.09.2023.- 01.10.2023.) noslēgusies

     Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana

     12.kārta (07.12.2022.- 07.01.2023.) noslēgusies

     Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem

     11.kārta (05.02.2022.- 05.03.2022.) noslēgusies

     Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

     Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem

     10.kārta (22.11.2021. - 22.12.2021.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana

     9.kārta (15.02.2021. - 15.03.2021.) noslēgusies

     Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

     8.kārta (01.09.2020. - 01.10.2020.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana

     Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana

     7.kārta (12.05.2019. - 12.06.2019.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana

     Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana

     Rīcība 2.6. Stratēģiskais projekts - Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

     6.kārta (25.03.2019. - 25.04.2019.) noslēgusies

     Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

     Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

     Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem

     Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem

     Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana

     5.kārta (05.01.2018. - 05.02.2018.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana

     Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

     Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem

     Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana

     4.kārta (07.08.2017. - 07.09.2017.) noslēgusies

     Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

     Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem

     Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana

     3.kārta (24.04.2017. - 24.05.2017.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana

     Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana

     Rīcība 1.3. Atpūtas un sporta kompleksa "Teperis" pārbūve

     2.kārta (09.01.2017. - 09.02.2017.) noslēgusies

     Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitatātei un sasniedzamībai

     Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

     Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem

     1.kārta (20.04.2016. - 20.05.2016.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana

     Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana

     14.kārta (28.08.2023.-28.09.2023.) noslēgusies

     2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

     13.kārta (16.07.2023.-16.08.2023.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija"

     12.kārta (09.02.2023.-09.03.2023.) noslēgusies

     2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

     11.kārta (09.02.2023.-09.03.2023.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija"

     10.kārta (27.01.2022.-27.02.2022.) noslēgusies

     2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

     2.2.rīcība "Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana"

     2.3.rīcība "Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)"

     Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (03.01.2022.-03.08.2022.) noslēgusies

     Ar 31.05.2022. tiek apturēta nepārtrauktā projektu iesniegšana, jo ir sasniegti 80% no pieejamā finansējuma. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 30.06.2022. 

     1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija" 

     9.kārta (08.06.2021.-08.07.2021.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas" 

     8.kārta (05.12.2020.-05.01.2021.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas" 

     7.kārta (15.06.2020.-15.07.2020.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas" 

     6.kārta (15.06.2020.-15.07.2020.) noslēgusies

     2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

     2.2.rīcība "Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana"

     2.3.rīcība "Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)"

     5.kārta (09.09.2019. -09.10.2019.) noslēgusies 

     2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

     2.2.rīcība "Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana"

     2.3.rīcība "Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)"

     Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (30.04.2019. - 31.12.2019.) noslēgusies 

     1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija" 

     4.kārta (15.01.2018. - 15.02.2018.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas" 

     2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

     2.2.rīcība "Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana"

     2.3.rīcība "Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)"

     Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (28.04.2017. - 15.01.2018.) noslēgusies

     1.2.rīcība "Darbinieku apmācības un kvalifikācija"

     3.kārta (15.05.2017. - 15.06.2017.) noslēgusies

     2.1.rīcība "Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)"

     2.2.rīcība "Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana"

     2.3.rīcība "Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)"

     2.kārta (28.04.2017. - 29.05.2017.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas" 

     1.kārta (15.04.2016. - 16.05.2016.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Atbalsts produktu un pakalpojumu attīstībai PRP teritorijā dažādās tautsaimniecības nozarēs" 

     1.2.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbību veicinošām privātām iniciatīvām"

     2.1.rīcība "Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai"

     2.2.rīcība "Atbalsts kultūras, sporta, atpūtas un saturīga brīvā laika pakalpojumu attīstībai un lauku dzīves telpu pievilcības saglabāšanai" 

     2.3.rīcība "Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un NVO iniciatīvām apkārtējās vides kvalitātes un pieejamības veicināšanā"

     12.kārta (08.08.2023.-08.09.2023.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā"

     Rīcība Nr.2 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē"

     Rīcība Nr.3 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība tūrisma nozarē"

     11.kārta (29.04.2023.-29.05.2023.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā"

     Rīcība Nr.2 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē"

     Rīcība Nr.3 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība tūrisma nozarē"

     10.kārta (12.12.2022.- 12.01.2023.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā"

     Rīcība Nr.2 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē"

     Rīcība Nr.3 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība tūrisma nozarē"

      

     9.kārta (17.12.2021.- 17.01.2022.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā"

     Rīcība Nr.2 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē"

     Rīcība Nr.3 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība tūrisma nozarē"

     8.kārta (04.10.2020.- 04.11.2020.)  noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā"

     Rīcība Nr.2 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē"

     Rīcība Nr.3 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība tūrisma nozarē"

     7.kārta (17.02.2020.-17.03.2020.) noslēgusies 

     Rīcība Nr.1 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā"

     Rīcība Nr.2 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē"

     Rīcība Nr.3 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība tūrisma nozarē"

     6.kārta (29.03.2019. - 29.04.2019.) noslēgusies

     Rīcība Nr.4 "Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem"

     Rīcība Nr.5 "Atbalsts kultūras aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem"

     Rīcība Nr.6 "Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai"

     5.kārta (11.03.2019. - 11.04.2019.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā"

     Rīcība Nr.2 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē"

     Rīcība Nr.3 "Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība tūrisma nozarē"

     4.kārta (22.01.2018. - 22.02.2018.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Uzņēmuma izveidošana un attīstība"

     Rīcība Nr.2 "Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem"

     3.kārta (26.05.2017. - 26.06.2017.) noslēgusies

     Rīcība Nr.2 "Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem"

     Rīcība Nr.3 "Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai"

     2.kārta (03.04.2017. - 03.05.2017.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Uzņēmuma izveidošana un attīstība"

     1.kārta (12.04.2016. - 12.05.2016.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Uzņēmuma izveidošana un attīstība"

     Rīcība Nr.2 "Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem"

     Rīcība Nr.3 "Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai"

     16.kārta (13.07.2023.-13.08.2023.) noslēgusies

     1.2.Rīcība: "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana"

     15.kārta (16.12.2022.-16.01.2023.) noslēgusies

     1.1.Rīcība: "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai"

     14.kārta (01.04.2022.-01.05.2022.) noslēgusies

     2.2.Rīcība: "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana"

     13.kārta (28.02.2022.-28.03.2022.) noslēgusies

     2.1.Rīcība: "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība"

     12.kārta (07.01.2022.-07.02.2022.) noslēgusies

     1.2.Rīcība: "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana"

     11.kārta (05.12.2021.-05.01.2022.) noslēgusies

     1.1.Rīcība: "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai"

     10.kārta (08.01.2021.-08.02.2021.) noslēgusies

     1.1.Rīcība: "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai"

     9.kārta (14.02.2020.-14.03.2020.) noslēgusies 

     1.1.Rīcība: "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai"

     8.kārta (21.10.2019.-21.11.2019.) noslēgusies 

     2.2.Rīcība: "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana"

     7.kārta (20.09.2019.-20.10.2019.) noslēgusies 

     2.1.Rīcība: "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība"

     6.kārta (13.05.2019. - 13.06.2019.) noslēgusies

     1.2.Rīcība: "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana"

     5.kārta (02.04.2019. - 02.05.2019.) noslēgusies

     1.1.Rīcība: "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai"

     4.kārta (23.02.2018. - 23.03.2018.) noslēgusies

     1.1.Rīcība: "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai"

     3.kārta (02.05.2017. - 02.06.2017.) noslēgusies

     2.1.Rīcība: "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība"

     2.2.Rīcība: "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana"

     2.kārta (20.03.2017. - 20.04.2017.) noslēgusies

     1.1.Rīcība: "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai"

     1.2.Rīcība: "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana"

     1.kārta (06.05.2016. - 06.06.2016.) noslēgusies

     1.1.Rīcība: "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai"

     1.2.Rīcība: "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana"

     2.1.Rīcība: "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība"

     2.2.Rīcība: "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana"

     13.kārta (10.06.2023. – 10.07.2023.) noslēgusies

     1.1.rīcība Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     2.1.rīcība Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai

     12.kārta (20.10.2022.-20.11.2022.) noslēgusies

     1.1.rīcība Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     11.kārta (10.01.2022.-10.02.2022.) noslēgusies 

     2.1.rīcība Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai

     Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (10.01.2022.-10.06.2022.) noslēgusies

     1.1.rīcība Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     10.kārta (18.06.2021.-18.07.2021.) noslēgusies

     1.1.rīcība Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     9.kārta (09.10.2020.-09.11.2020.) noslēgusies

     1.1.rīcība Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     8.kārta (05.03.2020.-05.04.2020.) noslēgusies

     1.1.rīcība Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     7.kārta (10.09.2019.-10.10.2019.) noslēgusies 

     2.1.rīcība Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai

     6.kārta (03.06.2019.-03.07.2019.) noslēgusies

     1.1.rīcība Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     1.2.rīcība Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kas veicina vietējo produktu noietu

     5.kārta (09.01.2018. - 09.02.2018.) noslēgusies

     1.1.rīcība Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai

     Nepārtrauktā pieteikšanās (03.03.2017. - 04.12.2017.) kārta noslēgusies

     1.3.rīcība Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     4.kārta (04.09.2017. - 04.10.2017.) noslēgusies

     2.1.rīcība Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai

     3.kārta (03.03.2017. - 03.04.2017.) noslēgusies

     1.1.rīcība Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai

     1.2.rīcība Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kas veicina vietējo produktu noietu

     2.kārta (16.01.2017. - 16.02.2017.) noslēgusies

     2.1.rīcība Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai

     1.kārta (25.04.2016. - 25.05.2016.) noslēgusies

     1.1.rīcība Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai

     1.2.rīcība Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kas veicina vietējo produktu noietu

     2.1.rīcība Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai

     11.kārta (12.05.2023.-12.06.2023.) noslēgusies

     1.Rīcība (M1) – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.

     10.kārta (27.01.2023.-27.02.2023.) noslēgusies

     1.Rīcība (M1) – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.

     9.kārta (08.11.2021.-08.12.2021.) noslēgusies

     1.Rīcība (M1) – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.

     8.kārta (09.11.2020.-09.12.2020.) noslēgusies

     1.Rīcība (M1) – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.

     1.Rīcība (M2)– Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.

     7.kārta (10.02.2020.-10.03.2020.) noslēgusies 

     1.Rīcība (M1) – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.

     1.Rīcība (M2)– Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām.

     6.kārta (22.06.2019. līdz 22.07.2019.) noslēgusies 

     2.Mērķis  Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību

     1.Rīcība – Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām

     5.kārta (28.04.2019. - 28.05.2019.) noslēgusies

     1.Mērķis – Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.

     1.Rīcība – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai

     4.kārta (20.01.2018. - 20.02.2018.) noslēgusies

     1.Mērķis – Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.

     1.Rīcība – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai

     3.kārta (28.03.2017. - 28.04.2017.) noslēgusies

     2.Mērķis  Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību

     1.Rīcība – Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām

     2.kārta (20.02.2017. - 20.03.2017.) noslēgusies

     1.Mērķis – Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.

     1.Rīcība – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai

     1.kārta (18.04.2016. - 18.05.2016.) noslēgusies

     1.Mērķis – Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.

     1.Rīcība – Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

     2.Rīcība – Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana.

     2.Mērķis – Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību

     1.Rīcība – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.

     2.Rīcība – Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošana.

     Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (06.02.2023. - 30.05.2023.) noslēgusies

     Ar 08.05.2023. tiek apturēta nepārtrauktā projektu iesniegšana, jo ir sasniegti 80% no pieejamā finansējuma. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 30.05.2023. 

     Rīcība 1.1. “Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai”

     10.kārta (10.07.2022. - 10.08.2022.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. “Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai”

     9.kārta (07.01.2022. - 07.02.2022.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. “Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai”

     Rīcība 3.1. “Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai”

     8.kārta (12.11.2020. - 12.12.2020.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. “Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai”

     7.kārta (22.05.2020.-22.06.2020.) noslēgusies

     Rīcība 3.1. “Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai”

     6.kārta (09.03.2020.-09.04.2020.) noslēgusies

     Rīcība 3.1. “Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai”

     5.kārta (21.12.2019. - 21.01.2020.) noslēgusies 

     Rīcība 1.1. “Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai”

     4.kārta (28.06.2019.-28.07.2019.) noslēgusies

     Rīcība 2.1. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai, tajā skaitā jauniešu aktivitāšu veicināšanai”

     Rīcība 3.1. “Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai”

     3.kārta (28.05.2019.-28.06.2019.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. “Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai”

     2.kārta (27.01.2018. - 27.02.2018.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. “Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai”

     1.kārta (02.05.2016. - 02.06.2016.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. “Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības uzsākšanai”

     Rīcība 1.2. “Atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības paplašināšanai”

     Rīcība 2.1. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai”

     Rīcība 2.2. “Atbalsts jauniešu aktivitāšu veicināšanai”

     Rīcība 3.1. “Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai”

     15.kārta (23.04.2023.-23.05.2023.) noslēgusies

     ELFLA1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana”

     14.kārta (16.02.2023.-16.03.2023.) noslēgusies

     ELFLA1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana”

     13.kārta (07.10.2022.-07.11.2022.) noslēgusies

     ELFLA1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana”

     12.kārta (11.03.2022.-11.04.2022.) noslēgusies

     ELFLA1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana”

     ELFLA2 “Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei"

     11.kārta (20.11.2021.-20.12.2021.) noslēgusies

     ELFLA1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana”

     10.kārta (10.09.2020.-10.10.2020.) noslēgusies

     ELFLA1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana”

     9.kārta (17.02.2020.-17.03.2020.) noslēgusies 

     ELFLA2 “Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei"

     8.kārta (20.12.2019.-20.01.2020.) noslēgusies 

     ELFLA1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana”

     7.kārta (22.02.2019. - 22.03.2019.) noslēgusies

     ELFLA2 “Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei"

     6.kārta (18.01.2019. - 18.02.2019.) noslēgusies

     ELFLA1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana”

     5.kārta (03.04.2018. - 03.05.2018.) noslēgusies

     ELFLA2 “Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei"

     4.kārta (15.12.2017. - 15.01.2018.) noslēgusies

     ELFLA1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana”

     ELFLA2 “Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei"

     3.kārta (18.04.2017. - 18.05.2017.) noslēgusies

     ELFLA2 “Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei"

     2.kārta (01.02.2017. - 01.03.2017.) noslēgusies

     ELFLA1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana”

     1.kārta (18.04.2016. - 18.05.2016.) noslēgusies

     ELFLA1 “Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana”

     ELFLA2 “Sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei”

     ELFLA3 “Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi”

     16.kārta (24.04.2023.-24.05.2023.) noslēgusies

     1.rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

     15.kārta (27.01.2023.-27.02.2023.) noslēgusies

     1.rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

      

     14.kārta (21.10.2022.-21.11.2022.) noslēgusies

     1.rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

     13.kārta 20.10.2022.-20.11.2022.

     2.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai

     12.kārta (08.02.2022.-08.03.2022.) noslēgusies

     2.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai

     11.kārta (10.01.2022.-10.02.2022.) noslēgusies

     1.rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

     10.kārta (18.01.2021.-18.02.2021.)

     2.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai

     9.kārta (01.01.2021.-01.02.2021) noslēgusies

     1.rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

     8.kārta (16.03.2020.-16.04.2020.) noslēgusies

     2.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai

     7.kārta (16.02.2020.-16.03.2020) noslēgusies 

     1.rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

     6.kārta (01.04.2019. - 01.05.2019.) noslēgusies

     1.rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

     5.kārta (25.02.2019. - 25.03.2019.) noslēgusies

     2.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai

     3.rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai 

     4.kārta (05.02.2018. - 05.03.2018.) noslēgusies

     1.rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

     3.kārta (24.07.2017. - 24.08.2017.) noslēgusies

     2.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai

     3.rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai 

     2.kārta (03.04.2017. - 03.05.2017.) noslēgusies

     1.rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

     1.kārta (20.05.2016. - 20.06.2016.) noslēgusies

     1.rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

     2.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai

     3.rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai 

     13.kārta (24.04.2023.-24.05.2023.) noslēgusies

     1.1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošana

     12.kārta (10.12.2022.-10.01.2023.) noslēgusies

     1.1.rīcība Uzņēmumu dažādošana, attīstība un uzlabošana

     2.1.rīcība  Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana

      

     11.kārta (15.01.2022.-15.02.2022.) noslēgusies

     1.1.rīcība Uzņēmumu dažādošana,attīstība un uzlabošana

     2.1.rīcība  Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana

     10.kārta (25.10.2020.-25.11.2020.) noslēgusies

     1.1.rīcība Uzņēmumu dažādošana,attīstība un uzlabošana

     9.kārta (01.03.2020.-01.04.2020.) noslēgusies 

     1.1.rīcība Uzņēmumu dažādošana,attīstība un uzlabošana

     2.1.rīcība  Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana

     8.kārta (23.04.2019. - 23.05.2019.) noslēgusies

     2.1.rīcība  Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana

     2.2.rīcība  Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšana

     7.kārta (15.03.2019. - 15.04.2019.) noslēgusies

     1.1.rīcība Uzņēmējdarbības dažādošana un uzlabošana

     6.kārta (07.05.2018. - 07.06.2018.) noslēgusies

     1.1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstība

     5.kārta (15.02.2018. - 15.03.2018.) noslēgusies

     1.2.rīcība Produkcijas realizācijas dažādošana un uzlabošana

     4.kārta (19.05.2017. - 19.06.2017.) noslēgusies

     2.1.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana

     3.kārta (02.05.2017. - 02.06.2017.) noslēgusies

     1.1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstība

     1.2.rīcība Produkcijas realizācijas dažādošana un uzlabošana

     2.kārta (06.06.2016. - 06.07.2016.) noslēgusies

     1.2.rīcība Produkcijas realizācijas dažādošana un uzlabošana

     2.2.rīcība Vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšana

     1.kārta (18.04.2016.-18.05.2016.) noslēgusies

     1.1.rīcība Uzņēmumu radīšana un attīstība

     2.1.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana

     Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (16.01.2023.-30.06.2023.) noslēgusies

     Ar 20.03.2023. tiek apturēta nepārtrauktā projektu iesniegšana, jo ir sasniegti 80% no pieejamā finansējuma. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 21.04.2023.

     Rīcība Nr.1  "Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai"

     12.kārta (06.05.2022.-06.06.2022.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1  "Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai"

     11.kārta (07.02.2022.-07.03.2022.) noslēgusies

     Rīcība Nr.4.  „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem” 

     10.kārta (15.11.2021. - 15.12.2021.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai"

     9.kārta (05.01.2021. - 05.02.2021.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai"

     8.kārta (03.01.2020. - 03.02.2020.) noslēgusies 

     Rīcība Nr.1 "Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai"

     Rīcība Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

     Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (26.03.2019. - 05.05.2019.) noslēgusies

     Rīcība Nr.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

     Pašnovērtējums par projekta atbilstību Rīcībai Nr.2

     7.kārta (26.03.2019. - 26.04.2019.) noslēgusies

     Rīcība Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

     Rīcība Nr.4.  „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem” 

     Pašnovērtējums par projekta atbilstību Rīcībai Nr.3

     Pašnovērtējums par projekta atbilstību Rīcībai Nr.4

     6.kārta (28.01.2019. - 28.02.2019.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai"

     Pašnovērtējums par projekta atbilstību Rīcībai Nr.1

     5.kārta (09.02.2018. - 09.03.2018.) noslēgusies

     Rīcība Nr.4.  „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem” 

     Pašnovērtējums par projekta atbilstību Rīcībai Nr.4

     4.kārta (03.04.2017. - 03.05.2017.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai"

     3.kārta (06.02.2017. - 06.03.2017.) noslēgusies

     Rīcība Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

     Rīcība Nr.4.  „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem” 

     2.kārta (21.10.2016. - 21.11.2016.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1 "Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai"

     Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (11.04.2016. - 31.10.2016.) noslēgusies

     Rīcība Nr.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

     1.kārta (11.04.2016. - 11.05.2016.) noslēgusies

     Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai

     Rīcība Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

     Rīcība Nr.4.  „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem” 

     12.kārta (27.02.2023.-27.03.2023.) noslēgusies

     1.1.rīcība “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

     11.kārta (17.10.2022.-17.11.2022.) noslēgusies

     1.1.rīcība “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

     10.kārta (21.02.2022.-21.03.2022.) noslēgusies

     2.1.rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

     2.2.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem"

     9.kārta (12.11.2021.-12.12.2021.) noslēgusies

     1.1.rīcība “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

     1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai"

     1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai"

     8.kārta (05.07.2020.-05.08.2020.) noslēgusies

     1.1.rīcība “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

     1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai"

     1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai"

     2.2.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem"

     7.kārta (16.12.2019. - 16.01.2020.) noslēgusies 

     1.1.rīcība “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

     1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai"

     1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai"

     2.1.rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

     2.2.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem"

     6.kārta (08.04.2019. - 08.05.2019.) noslēgusies

     1.1.rīcība “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

     1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai"

     1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai"

     2.1.rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

     2.2.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem"

     5.kārta (08.01.2018. - 08.02.2018.) noslēgusies

     1.1.rīcība “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”

     1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai"

     1.3.rīcība "Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana"

     1.4.rīcība "Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai"

     • Sludinājums
     • Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1.1.rīcībai
     • Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1.2.rīcībai
     • Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1.3.rīcībai
     • Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1.4.rīcībai

     4.kārta (18.09.2017. - 18.10.2017.) noslēgusies

     2.1.rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

     2.2.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem"

     3.kārta (16.01.2017. - 16.02.2017.) noslēgusies

     1.1.rīcība “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”

     1.2.rīcība "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai"

     1.3.rīcība "Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

     1.4.rīcība "Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai"

     2.1.rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

     2.2.rīcība "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem"

     2.kārta (05.09.2016. - 05.10.2016.) noslēgusies

     2.1.rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”

     1.kārta (27.05.2016. - 27.06.2016.) noslēgusies

     1.1.rīcība “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”

     9.kārta (24.01.2023.-24.02.2023.) noslēgusies 

     Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

     8.kārta (17.05.2022.-17.06.2022.) noslēgusies 

     Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

     7.kārta (17.11.2021.-17.12.2021.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

     6.kārta (23.11.2020.-23.12.2020.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

     5.kārta (17.02.2020.-17.03.2020.) noslēgusies 

     Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

     4.kārta (01.03.2019.-01.04.2019.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

     Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

     Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai

     3.kārta (25.04.2018. - 25.05.2018.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

     2.kārta (28.03.2017. - 28.04.2017.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

     Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

     Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai

     1.kārta (20.04.2016. - 20.05.2016.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

     Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

     Rīcība 1.3. Atbalsts tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai

     Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

     Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai

     19.kārta (16.01.2023.-16.02.2023.) noslēgusies

     2.2. rīcība "Sabiedrības īstenotas aktivitātes"

     2.3. rīcība „Pašvaldību kultūras, sabiedrisko aktivitāšu un sporta infrastruktūras, ar to saistīto teritoriju sakārtošana un kvalitātes nodrošināšana.” 

     18.kārta (28.09.2022.-28.10.2022.) noslēgusies

     1.1. rīcība "Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi"

     1.4.rīcība "Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai"

     17.kārta (18.12.2021.-18.01.2022.) noslēgusies

     1.1. rīcība "Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi"

     1.4.rīcība "Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai"

     2.8. rīcība "Smeceres sila sporta un atpūtas bāzes stāvlaukuma teritoriju attīstība"

     16.kārta (29.11.2020.-29.12.2020.) noslēgusies

     1.1. rīcība "Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi"

     15.kārta (17.02.2020.-17.03.2020.) noslēgusies 

     2.6. rīcība "Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā"

     2.7. rīcība "Strūves ģeodēziskā loka izzināšana"

     14.kārta (27.12.2019. - 27.01.2020.) noslēgusies 

     1.1. rīcība "Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi"

     1.4.rīcība "Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai"

     13.kārta (16.09.2019. - 16.10.2019.) noslēgusies 

     2.2. rīcība "Sabiedrības īstenotas aktivitātes"

     12.kārta (10.05.2019. - 10.06.2019.) noslēgusies

     2.6. rīcība "Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā"

     11.kārta (25.03.2019. - 25.04.2019.) noslēgusies

     1.1. rīcība "Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi"

     1.4.rīcība "Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai"

     10.kārta (19.05.2018. - 19.06.2018.) noslēgusies

     2.6. rīcība "Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā"

     9.kārta (05.03.2018. - 05.04.2018.) noslēgusies

     1.6. rīcība "Lidaparātu lidotspējas nodrošināšana Degumnieku lidlaukā" 

     8.kārta (15.12.2017. - 15.01.2018.) noslēgusies

     1.1. rīcība "Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide un attīstība"

     1.4.rīcība "Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai"

     7.kārta (10.04.2017. - 10.05.2017.) noslēgusies

     2.2. rīcība "Sabiedrības īstenotas aktivitātes"

     2.6. rīcība "Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā"

     6.kārta (16.12.2016. - 16.01.2017.) noslēgusies

     1.1. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide un attīstība”

     1.2. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītu pakalpojumu izveide un attīstība” 

     1.3.rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana un pievienotās vērtības radīšana teritorijā ražotiem lauksaimniecības produktiem” 

     1.4.rīcība „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai” 

     5.kārta (19.07.2016. - 19.08.2016.) noslēgusies

     1.1. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide un attīstība”

     1.3.rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana un pievienotās vērtības radīšana teritorijā ražotiem lauksaimniecības produktiem” 

     4. kārta (22.07.2016. - 22.08.2016.) noslēgusies

     2.1. rīcība „Kultūrvēsturisku pieminekļu un dabas objektu sakārtošana, veicinot tūrismu un iedzīvotāju aktivitāti”

     2.4. rīcība „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes paaugstināšana vietējiem iedzīvotājiem” 

     2.5. rīcība „Tautastērpi amatierkolektīviem” 

     3. kārta (30.05.2016. - 30.06.2016.) noslēgusies

     1.5. rīcība „Tirgus laukumu izveide un labiekārtošana”

     2. kārta (30.05.2016. - 30.06.2016.) noslēgusies

     2.2. rīcība „Sabiedrības īstenotas aktivitātes”

     2.3. rīcība „Pašvaldību kultūras, sabiedrisko aktivitāšu un sporta infrastruktūras, ar to saistīto teritoriju sakārtošana un kvalitātes nodrošināšana.” 

     2.6. rīcība „Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā” 

     1. kārta (18.04.2016. - 18.05.2016.) noslēgusies

     1.1. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide un attīstība”

     1.2. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītu pakalpojumu izveide un attīstība” 

     1.3.rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana un pievienotās vērtības radīšana teritorijā ražotiem lauksaimniecības produktiem” 

     1.4.rīcība „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai” 

     12.kārta (10.11.2022.-10.12.2022.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" 

     11.kārta (17.04.2022.- 17.05.2022.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" 

     10.kārta (01.11.2021.-01.12.2021.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" 

     9.kārta (01.11.2020.-01.12.2020.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" 

     8.kārta (01.03.2020.-01.04.2020.) noslēgusies 

     "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" 

     7.kārta (11.03.2019.-11.04.2019.) noslēgusies

     2.1.rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem" 

     2.2.rīcība "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" 

     6.kārta (14.02.2019.-14.03.2019.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" 

     5.kārta (13.03.2018. - 13.04.2018.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" 

     4.kārta (16.01.2018. - 16.02.2018.) noslēgusies

     2.1.rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem"

     3.kārta (03.03.2017. - 03.04.2017.) noslēgusies

     2.1.rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem"

     2.2.rīcība "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

     2.kārta (15.02.2017. - 15.03.2017.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" 

     1.kārta (06.04.2016. - 06.05.2016.) noslēgusies

     1.1.rīcība "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" 

     1.2.rīcība "Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana" 

     2.1.rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem"

     2.2.rīcība "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

     11.kārta (17.10.2022.-17.11.2022.) noslēgusies

     1.rīcība "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu"

     2.rīcība Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana

     Nepārtrauktā pieteikšanās kārta M2/R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana noslēgusies

     10.kārta (23.02.2022.-23.03.2022.) noslēgusies

     2.rīcība Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana

     Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 22.11.2021.-30.04.2022.

     1.rīcība "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu"

     2.rīcība Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana

     9.kārta (22.01.2021.-22.02.2021.) noslēgusies

     1.rīcība "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu"

     8.kārta (12.10.2020.-12.11.2020.) noslēgusies

     1.rīcība "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu"

     1.rīcība "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu"

     2.rīcība Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana

     7.kārta (01.06.2020.-01.07.2020.) noslēgusies

     1.rīcība "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu"

     6.kārta (17.10.2019.-17.11.2019.) noslēgusies 

     2.rīcība Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

     3.rīcība Digitālo tehnoloģiju prasmju izmantošanas iniciatīvas. Stratēģiskais projekts: Videokonferenču zāles izveide Ludzas pilsētā.

     5.kārta (10.06.2019.-10.07.2019.) noslēgusies

     1.rīcība "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu"

     4.kārta (21.07.2017. - 21.08.2017.) noslēgusies

     2.rīcība "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana"

     3.kārta (26.05.2017. - 26.06.2017.) noslēgusies

     1.rīcība "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu"

     2.kārta (30.05.2016. - 30.06.2016.) noslēgusies

     1.rīcība "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu"

     1.kārta (27.05.2016.-27.06.2016.) noslēgusies

     2.rīcība "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana"

     9.kārta (22.08.2022.-22.09.2022.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     Rīcība 2.2.  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

     8.kārta (11.02.2022.-11.03.2022.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     Rīcība 2.1.  atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

     Rīcība 2.2.  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

     7.kārta (28.10.2020.-28.11.2020.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     Rīcība 2.2.  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

     6.kārta (02.03.2020.-02.04.2020.)  noslēgusies 

     Rīcība 1.1. Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     Rīcība 2.1.  atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

     Rīcība 2.2.  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

     5.kārta (17.06.2019.-17.07.2019.) noslēgusies

     Rīcība 1.1. Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

     Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana

     Rīcība 2.1.  atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

     Rīcība 2.2.  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

     4.kārta (25.05.2018. - 25.06.2018.) noslēgusies

     Rīcība 1.1.- Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

     3.kārta (13.03.2018. - 13.04.2018.) noslēgusies

     Rīcība 1.1.- Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

     Rīcība 2.2. - Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

     2.kārta (10.04.2017. - 10.05.2017.) noslēgusies

     Rīcība 1.1.- Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

     Rīcība 1.2. - Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana

     Rīcība 1.3. - Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana

     Rīcība 1.4. - Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.

     Rīcība 2.1. - atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

     Rīcība 2.2. - Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

     1.kārta (13.05.2016. - 13.06.2016.) noslēgusies

     Rīcība 1.1.- Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

     Rīcība 1.2. - Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana

     Rīcība 1.3. - Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana

     Rīcība 1.4. - Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.

     Rīcība 2.1. - atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

     Rīcība 2.2. - Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.