Rokasgrāmatas

Veidlapas

Deklarāciju veidlapas par iepriekšējā gada lauksaimniecības algām saistībā ar ISIP samazinājumu

  • ! Ja saimniecībā 2022.gadā veikta gan lauksaimnieciskā, gan nelauksaimnieciskā darbība, bet saimniecības grāmatvedība nebija uzskaitīta tā, lai varētu aizpildīt Deklarācijas II daļu, tad var aizpildīt Deklarācijas III, IV, V vai VI daļu! Sazinieties ar LAD pa telefonu +371 67095000 vai rakstot uz e-pastu pasts@lad.gov.lv neskaidrību gadījumā. Atgādinām, ka jāiesniedz tikai viena no Deklarācijas daļām!

Infografikas

Video

“Kā veikt fotofiksācijas ar Lauku atbalsta dienesta mobilo lietotni un iesniegt tās LAD?”