Rokasgrāmatas

Veidlapas

Deklarāciju veidlapas par iepriekšējā gada lauksaimniecības algām saistībā ar ISIP samazinājumu

Deklarācija par iepriekšējā gada lauksaimniecības algām I daļa - jāiesniedz lauksaimniekam, kura saimniecība 2022.gadā nodarbojas tikai ar lauksaimniecisko darbību

Deklarācija par iepriekšējā gada lauksaimniecības algām, II daļa - jāiesniedz lauksaimniekam, kura saimniecība 2022.gadā nodarbojas gan ar lauksaimniecisko, gan ar nelauksaimniecisko darbību un grāmatvedības uzskaites sistēmā uzskaitīja katra nodarbinātā darba laiku stundās, darba algu (t.sk. tai piemēroto algas nodokli), kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sadalījumā pa darbiniekiem lauksaimnieciskajā un nelauksaimnieciskajā darbībā, kā arī par darbiniekiem saimniecības pārvaldības un pamatdarbības atbalsta funkciju izpildē.

Ja saimniecībā 2022.gadā veikta gan lauksaimnieciskā, gan nelauksaimnieciskā darbība, bet saimniecības grāmatvedība nebija uzskaitīta tā, lai varētu aizpildīt Deklarācijas II daļu, tad var aizpildīt Deklarācijas III, IV, V vai VI daļu! Sazinieties ar LAD pa telefonu 67095000 vai rakstot uz e-pastu pasts@lad.gov.lv neskaidrību gadījumā. Atgādinām, ka jāiesniedz tikai viena no Deklarācijas daļām!

Deklarācija par iepriekšējā gada lauksaimniecības algām, III daļa - nepieciešamības gadījumā var iesniegt lauksaimnieki, kuru saimniecībā 2022.gadā bija gan lauksaimnieciskā, gan nelauksaimnieciskā darbība un saimniecības grāmatvedība nebija uzskaitīta tā, lai varētu aizpildīt Deklarācijas II daļu, bet bija uzskaitītas katra nodarbinātā nostrādātās darba stundas atsevišķi lauksaimnieciskajā un nelauksaimnieciskajā darbībā. 

Deklarācija par iepriekšējā gada lauksaimniecības algām, IV daļa - nepieciešamības gadījumā var iesniegt lauksaimnieki, kuru saimniecībā 2022.gadā bija gan lauksaimnieciskā, gan nelauksaimnieciskā darbība un saimniecības grāmatvedība nebija uzskaitīta tā, lai varētu aizpildīt Deklarācijas II daļu, bet ir zināms neto apgrozījums vai ieņēmumi (kopējais un no lauksaimniecības).

Deklarācija par iepriekšējā gada lauksaimniecības algām, V daļa - nepieciešamības gadījumā var iesniegt lauksaimnieki, kuru saimniecībā 2022.gadā bija gan lauksaimnieciskā, gan nelauksaimnieciskā darbība un saimniecības grāmatvedība nebija uzskaitīta tā, lai varētu aizpildīt Deklarācijas II daļu, bet bija uzskaitītas katra nodarbinātā nostrādātās darba stundas atsevišķi lauksaimnieciskajā un nelauksaimnieciskajā darbībā. Deklarācijas V daļas aizpildīšanai izmanto vidējās darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem.  

Deklarācija par iepriekšējā gada lauksaimniecības algām, VI daļa - nepieciešamības gadījumā var iesniegt lauksaimnieki, kuru saimniecībā 2022.gadā bija gan lauksaimnieciskā, gan nelauksaimnieciskā darbība un saimniecības grāmatvedība nebija uzskaitīta tā, lai varētu aizpildīt Deklarācijas II daļu, bet bija uzskaitītas nodarbināto kopējās nostrādātās darba stundas un ir zināms neto apgrozījums vai ieņēmumi (kopējais un no lauksaimniecības). Deklarācijas VI daļas aizpildīšanai izmanto vidējās darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem.  

Infografikas