Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Saimnieciskās darbības veicējs
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Pasts
  • Pieteikšanās atvērta
    • 15.12.2023.-01.02.2024.

Tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu piešķir zvejniekam, kas ir saņēmis atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un ir noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos, un marķēto dīzeļdegvielu izmanto kuģos, kas paredzēti zvejniecībai:

  • iekšējos ūdeņos;
  • piekrastes ūdeņos.

Tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu nepiešķir zvejniekam, kas kalendāra gadā ir iegādājies dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem akcīzes nodokļa piemērošanas jomā.

Dienests pieņem lēmumu nepiešķirt tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja zvejnieks atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam.

Zvejnieki pirms degvielas iegādes var sazināties ar DUS, lai noskaidrotu, vai konkrētajā DUS var iegādāties iekrāsoto degvielu: 

 

Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), pa pastu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.