Lauku reģistra daļas uzdevums ir ne tikai uzturēt un aktualizēt ģeotelpisko informāciju, bet arī nodrošināt tās pieejamību jebkuram lietotājam. Līdz šim, lauku reģistra dati klientiem bija pieejami publiskajā kartē un pēc individuāliem datu pieprasījumiem. Lai padarītu datus vēl pieejamākus sabiedrībai un paātrinātu procesus, ir izveidoti divi ģeotelpisko datu servisi - WMS (Web Map Service) un WFS (Web Feature Service) pakalpes. Lauku reģistra datu atjaunošana notiek vairākas reizes dienā, kas nozīmē, ka jebkuram lietotājam ir pieejama aktuālākā informācija. 

Lauku atbalsta dienests WMS un WFS pakalpes nodrošina bez maksas, kas nozīmē, ka interesentam nepieciešams vien dators, interneta pieslēgums un kāda no ģeotelpiskās informācijas attēlošanai paredzētajām programmām, piemēram, QuantumGIS (QGIS) (WMS un WFS)ArcGIS (WMS) vai ArcGIS Pro (WFS) u.c. Šobrīd Lauku atbalsta dienests nodrošina skatīšanas un lejupielādes servisus šādiem slāņiem:

LAD datu pieejamība
Lauku atbalsta dienesta nodrošinātie ģeotelpisko datu slāņi un servisi

WMS pakalpes apraksts (datu skatīšana):

WMS pakalpe nodrošina iespēju lietotājam apskatīt klienta deklarēto lauku un lauku bloku ģeometrijas uz privātās darbvirsmas. Ģeometrijas tiek attēlotas mērogā līdz 1:18000.

 1. Lauku bloki - https://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/lauku_bloki/MapServer/WMSServer
 2. Lauki (klientu deklarēto lauku ģeometrijas) - https://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/lauki/MapServer/WMSServer

WFS pakalpes apraksts (datu lejupielāde):

WFS pakalpe nodrošina ne tikai apskatīt klienta deklarēto lauku, lauku bloku un ainavu elementu ģeometrijas, bet arī to metadatus, kā arī lejupielādēt datus uz savas privātās darbvirsmas. WFS sniedz plašākas iespējas, tomēr tas ir resursietilpīgāks. 

 1. LAD: Lauku bloki - https://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/lauku_bloki/MapServer/WFSServer
  • Paskaidrojums atribūtiem:
   Atribūts: Paskaidrojums:
    BLOCK_NUMBER  lauku bloka numurs
    BLOCK_AREA  lauku bloka platība
    VALID_FROM  pēdējo izmaiņu datums
    MLA  apgabali ar dabas un citiem specifiskiem ierobežojumiem
    HIST_ID  ģeometrijas identifikators
 2. LAD: Lauki (klienta deklarēto lauku ģeometrijas) – https://karte.lad.gov.lv/arcgis/services/lauki/MapServer/WFSServer
  • Paskaidrojums atribūtiem:
   Atribūts: Paskaidrojums:
   PERIOD_CODE pieteikuma gads
   PARCEL_ID ģeometrijas identifikators
   PRODUCT_CODE deklarētās kultūras kods
   PRODUCT_DESCRIPTION kultūras koda atšifrējums
   AID_FORMS pieteiktie atbalsta veidi
   AREA_DECLARED pieteiktā platība
   DATA_CHANGED_DATE datu izmaiņas datums
 3. Ainavas elementi (Ekoloģiski nozīmīgas platības, kas iekļaujamas lauku blokos LLVS8 prasību izpildei. Datus nodrošina Lauku atbalsta dienests un Dabas aizsardzības pārvalde).  

QGIS pamācības:

Poligonu eksportēšana izmantojot QGIS:

Lauku atbalsta dienesta WMF pakalpē esošie poligoni ir LKS-92 koordinātu sistēmā. Video pamācībā ir parādīts kā eksportēt lauku bloku poligonus WGS-84 koordinātu sistēmā shape faila formātā izmantojot QGIS programmatūru. Eksportēt var gan citā koordinātu sistēmā, gan arī citu GIS programmatūru failu formātos. Šajā pašā veidā var arī eksportēt klientu pieteiktos laukus, kuri arī ir pieejami Lauku atbalsta dienesta WMF pakalpē.