Kods

Intervences (pasākuma) nosaukums

Termiņi

LA 5

Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās

Kārta atvērta
06.10.2023.-06.11.2023.

LA 6

Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Kārta atvērta
20.09.2023.-20.10.2023.