Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Pārstrāde Ražošana
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Kooperatīvā sabiedrība Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 26.02.2024.-26.03.2024
 •  Pieejamais finansējums
  • 2 152 260 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Visa Latvijas teritorija

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības produktu ražotāja un pārtikas apritē iesaistīta pārstrādes uzņēmuma iesaistīšanos pārtikas kvalitātes shēmās, tādējādi sekmējot kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi un to nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

Svarīgi!

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tālr. uzziņām +371 67095000, +371 25783564.

Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs vai pārtikas apritē iesaistīts pārstrādes uzņēmums, kas ir dalībnieks vismaz vienā no šādām normatīvajos aktos par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli noteiktajām pārtikas kvalitātes shēmām:

 • bioloģiskās lauksaimniecības shēmā;
 • nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā;
 • aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmā vai garantēto tradicionālo īpatnību shēmā.

Atbalsta pretendents atbilst šādām atbalsta saņemšanas prasībām:

 • ir reģistrējis saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā vai Uzņēmumu reģistrā;
 • ne agrāk kā 2023. gada 1. janvārī ir noslēdzis apakšlicences līgumu par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādes lietošanas tiesībām – ja atbalsta pretendents ir MK noteikumu 7.2. apakšpunktā minētās pārtikas kvalitātes shēmas dalībnieks;
 • ne agrāk kā 2023. gada 1. janvārī ir noslēdzis sadarbības līgumu, lai veicinātu konkrētā produkta laišanu tirgū, – ja atbalsta pretendents ir MK noteikumu 7.3. apakšpunktā minētās pārtikas kvalitātes shēmas dalībnieks.

Atbalstu nepiešķir, ja atbalsta pretendents līdz lēmuma pieņemšanas brīdim ir pārtraucis darbību ar konkrēto produktu pārtikas kvalitātes shēmā vai tam ir anulēts sertifikāts, kas piešķirts atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli vai bioloģisko lauksaimniecību.

Atbalstu dalībai pārtikas kvalitātes shēmā piešķir: 

 • ne ilgāk kā piecus gadus;
 • par dalību vienā vai vairākās pārtikas kvalitātes shēmās ar vienu un to pašu produktu;
 • par dalību vairākās pārtikas kvalitātes shēmās.
Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija

1. kārta

26.02.2024.- 26.03.2024.

Paziņojums

2 152 260 EUR