Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Nr. 21-00-A02001-000007 Projekta mērķis: Atbalstīt un pilnveidot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu pārejas periodā. …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Nr. 21-00-A02001-000008 Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu pārejas periodā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Nr. 21-00-A02001-000009 Projekta mērķis: Lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA), informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par ELFLA…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 18-00-A02001-000001 Projekta mērķis: Atbalstīt un pilnveidot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu. Sasniedzamais rezultāts:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 18-00-A02001-000002 Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu. Sasniedzamais…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 18-00-A02001-000003 Projekta mērķis: Lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) , informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par ELFLA…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 18-00-F07701-000001 Projekta mērķis: Atbalstīt efektīvu un atbilstošu Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus un nodrošinātu efektīvu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 18-00-F07701-000002 Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu un …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 18-00-F07701-000003 Projekta mērķis: Lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF), informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par EJZF līdzfinansētās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Nr. 16-00-A02001-000002 Projekta mērķis: Atbalstīt un pilnveidot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu. Sasniedzamais rezultāts:…