Statuss:
Noslēdzies
ELFLA un NAP logo

Nr. 18-00-A02001-000002

Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP 2014.-2020.gadam pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros veic daudzveidīgu kontroles darbību īstenošanu, t.sk. speciālistu darba nodrošināšanu, kapitālieguldījumus, darba apģērba un inventāra iegādi u.c.

Kopējais finansējums kontroles darbības īstenošanai 2018.-2020.gadam: 712 401 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, periods no 01.2018. - 12.2020.