LAD savā darbā ņem vērā LAD aktīvo klientu apmierinātību ar dienesta darbu un sniegtajiem pakalpojumiem. LAD veic klientu aptaujas, kā arī analizē un izvērtē Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījumos iegūto informāciju.

2023.gada Lauku atbalsta dienesta aptauja

2024.gada janvārī tika veikta aptauja internetā, lai noskaidrotu, kā klienti vērtē dienesta darbu 2023.gadā, cik ērta viņiem šķiet Elektroniskā pieteikšanās sistēma, kur visbiežāk klienti noskaidro sev nepieciešamo aktuālo informāciju un citiem. Dienests ir gandarīts par klientu ieinteresētību un sniegtajām atbildēm, kā arī par ieteikumiem turpmākajai LAD darba uzlabošanai. Saņemtie ieteikumi ir izvērtēti, tie ņemti vērā, plānojot turpmākā darba aktivitātes.

Diagramma Vai esat apmierināts ar LAD darbu (%)?