Elektroniskai pieteikšanās sistēmai kļūstot aizvien draudzīgākai, ir izstrādāti veidi, kā veikt datu maiņu klienta un klienta EPS lietotāja (lietotāja) pamatinformācijā.
Šobrīd galvenais EPS lietotājs savā profilā var aktualizēt šādu informāciju:

  • klienta un lietotāja e-pasta adreses 
  • klienta pasta un faktisko adresi
  • klienta tālruņa numuru
  • klienta bankas datu labošanu

Lietotāja un klienta e-pasta adrešu maiņa

E-pasta adreses iespējams nomainīt divās sadaļās: "Lietotāja informācija" un "Klienta dati".

Instrukcija e-pasta adreses maiņai EPS

Klienta pasta un faktiskās adreses maiņa

Šīs adreses iespējams nomainīt "Klienta informācijas" sadaļā.
Labošanas iespējas parādīsies tikai tad, ja lietotājs būs autentificējies Elektroniskai pieteikšanās sistēmai, izmantojot bankas autentifikācijueID vai e-parakstu

Instrukcija adreses maiņai EPS

Klienta bankas datu labošana EPS klienta profilā

Bankas konta numuru var labot klienta galvenais lietotājs vai lietotājs, kuram ir piešķirta loma "Kontu labošana".

Labošanas iespējas parādīsies tikai tad, ja lietotājs būs autentificējies Elektroniskai pieteikšanās sistēmai, izmantojot bankas autentifikācijueID vai e-parakstu!

Instrukcija bankas konta maiņai EPS

Aizpilda klienta reģistrācijas veidlapu, atzīmējot izmaiņu veikšanu klienta datos. Sadaļā “Klienta bankas dati” norāda aktuālo bankas konta numuru. 

Vai rakstot brīvas formas iesniegumu, kur norāda bankas konta numuru.

Parakstītu veidlapu vai iesniegumu iesniedz LAD, izmantojot vienu no šīm iespējām: