Latvijas Zinātnes padomes zinātniskās kvalitātes vērtējuma saņemšana projektam pasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā un apstrādēatbilstoši 2022. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 722 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā un apstrādē un zināšanu pārnese akvakultūrā"  (turpmāk - MK noteikumi) 14. punktā noteiktajam.

 1. Lai MK noteikumos 9.punktā noteiktie pretendenti varētu saņemt  Latvijas Zinātnes padomes projekta zinātniskās kvalitātes novērtējumu, tie nosūta pieteikumus uz  padomes oficiālo e-pasta adresi pasts@lzp.gov.lv.
 2. Pieteikumus pretendenti iesniedz padomei līdz 2023.gada 14.novembrim.
 3. Pieteikumam pievieno informāciju, kas tiks ietverta Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā projekta iesnieguma veidlapas B.1., B.2., B.3., B.3.1., B4.1., B.5., B.7., B.10., B.18., B.19. daļā un pielikumus Nr. D.2.
 4. Padome veic iesniegtās informācijas (projekta daļu) zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu 1 mēneša laikā, taču ne vēlāk kā līdz 2023.gada 14.decembrim.
 5. Tiklīdz ir saņemts vērtējums, to kopā ar iesniegto informāciju nosūta  pretendentam uz tā norādīto oficiālo e-pasta adresi. Vērtējumu kopā ar iesniegto informāciju nosūta arī Lauku atbalsta dienestam informācijai uz oficiālo e-pasta adresi.
 6. Pretendents  veic samaksu par projekta zinātniskās kvalitātes vērtēšanu saskaņā ar padomes cenrādi pēc padomes rēķina saņemšanas, bet pirms vērtējuma saņemšanas.
 7. Provizoriskās izmaksas padomes veiktajai zinātniskajai ekspertīzei ir šādas:
  • Viena projekta iesnieguma (kopējā projekta summa nepārsniedz 100 000 euro ieskaitot) zinātniskā ekspertīze – 235 euro
  • Viena projekta noslēguma (kopējā projekta summa nepārsniedz 100 000 euro ieskaitot) zinātniskā ekspertīze – 235 euro
  • Viena projekta iesnieguma (kopējā projekta summa ir lielāka par 100 000 euro līdz 400 000 euro ieskaitot) zinātniskā ekspertīze – 415 euro
  • Viena projekta noslēguma (kopējā projekta summa ir lielāka par 100 000 euro līdz  400 000 euro) zinātniskā ekspertīze – 505 euro