Lauku atbalsta dienests, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Zemkopības ministrija un Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija izstrādājusi Tehnikas un iekārtu katalogu.

Katalogā apkopota informācija par tehnikas vienībām, ko atbalsta saņēmēji var iegādāties:

 • 4.1. pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”;
 • LA 4.2. Intervence "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
 • LA 5 pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās";
 • EJZAF atbalsta pasākumā "Investīcijas akvakultūrā";
 • EJZAF atbalsta pasākumā "Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšana zvejas produktiem";
 • EJZAF atbalsta pasākumā "Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē".

Katrai tehnikas vienībai katalogā pieejami trīs komplektāciju piedāvājumi – bāzes un divas augstāk aprīkotas komplektācijas. Izvēlēties citu tehniku atsevišķā papildus iepirkuma procedūrā nav iespējams.

Tehnikas un iekārtu katalogs izstrādāts, lai tas atbalsta pretendentiem būtu ērti lietojams.

Ieguvumi:

 • nav jāveic iepirkuma procedūra;
 • ātrāk var aizpildīt projekta pieteikumu;
 • viegli izvēlēties atbilstošu tehniku saimniecībai, izvērtējot tās jaudu un izcenojumu;
 • samazinās kļūdu iespējas izmaksu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanā un tās pārbaudē;
 • LAD ātrāk izvērtē projektu.

Tehnikas un iekārtu katalogs

Tehnikas vienības iekļaušana katalogā:

 • atbalsta pretendents vienojas ar tehnikas tirgotāju par tehnikas piedāvājumu un tā aprīkojuma līmeni;
 • tehnikas tirgotājs iesniedz piedāvājumu katalogā, informējot atbalsta pretendentu par piedāvājumam piešķirto kataloga numuru;
 • komisija izvērtē cenu atbilstību un akceptē piedāvājumu;
 • aizpildot projekta pieteikumu, atbalsta pretendents izvēlas atbilstošo tehniku no kataloga;
 • izvēlētā tehnika automātiski tiek ierakstīta projekta pieteikuma tāmē.

Lai EPS tehnikas un iekārtas katalogā varētu ievietot piedāvājumus, EPS lietotājam ir jābūt pieejamai speciālai lomai “Tiesības darbam ar pakalpojumu "Elektroniskais tehnikas katalogs"”. Lomu iespējams iegūt:

 • pieprasot LAD to piešķirt, iesniedzot EPS lietotāju veidlapu,
 • EPS pusē pašam šo lomu pievienojot.

Tehnikas un iekārtu katalogs

 

 • LAD Klientu apkalpošanas tālrunis +37167095000 (darba dienās 8.00-20.00)

Par Tehnikas un iekārtu kataloga tehnisko darbību, datu ievadi Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā:

Par tehnikas vienību izvērtēšanu, specifikāciju, cenas noteikšanas jautājumiem u.c.: