WSIS Prize

2017.gadā LAD Pasaules informācijas samita (WSIS forum) laikā saņēma unikālu uzvarētāja balvu WSIS Prize 2017 par LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma tika atzīta par labāko IT rīku lauksaimniekiem pasaulē. Šādu balvu Latvija saņēmusi šajā prestižajā IT konkursā pirmo reizi. 

ANO Publisko pakalpojumu balva

2015.gadā LAD par Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) ir saņēmis 2.vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konkursā „Apvienoto Nāciju Organizācijas Publisko pakalpojumu balva 2015” („2015 United Nations Public Service Award”) kategorijā „Publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana informācijas laikmetā” ("Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age”). Šis ir ļoti augsts novērtējums, Latvijā balvu par sniegtajiem pakalpojumiem kāda no valsts iestādēm saņem pirmo reizi.

Platīna pele

2008.gadā Lauku atbalsta dienests ieviesa Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), bet jau 2009. gadā LAD saņēma Latvijas IKT balvu „Platīna pele 2009” par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas un automatizētas pieteikumu skenēšanas un atpazīšanas sistēmas ieviešanu.

E-indekss

Digitālā foruma "Datos balstīta nācija" laikā LAD saņēma E-indeksa balvu kā 2018.gada labākā valsts pārvaldes iestāde e-indeksa mērījumā.

Arī 2022. gada valsts iestāžu un pašvaldības E-indeksa veiktajā mērījumā, LAD ir piešķirts augstākais novērtējums starp 115 valsts iestādēm.

Ilgtspējas indekss

2016.gadā "Ilgtspējas indeksā" pirmo reizi piedalījās valsts iestāde - Lauku atbalsta dienests saņēma Bronzas kategoriju, apliecinot, ka gan valsts pārvalde, gan uzņēmumi var strādāt pēc vieniem atbildības un ilgtspējas principiem.

Izcila Darba Devēja DNS

Par kompetenču pieeju darbā ar personālu LAD ieguva uzvaru konkursā “Izcila Darba Devēja DNS 2017”.

Latvijas Darba devēju konfederācijas Gada balva

2016.gada nogalē LAD saņēma Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Gada balvu 2016 kā Darba devējiem draudzīgākā valsts iestāde.

Klientu servisa balvas

2018.gada nogalē ar Ministru kabineta Klientu apkalpošanas goda balvā iedzīvotāju balsojumā augstu tika novērtēts arī LAD klientu apkalpošanas darbs un atzinības rakstus saņēma četras LAD darbinieces.

2017.gada nogalē ar Ministru kabineta Klientu apkalpošanas goda balvu godināja valsts pārvaldes darbiniekus, kuru atsaucību un izcilu klientu apkalpošanu augsti novērtējuši iedzīvotāji. Augsti novērtēto speciālistu vidū arī četri dienesta kolēģi, kuri saņēmuši lielu klientu balsu skaitu.

2017.gadā Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas speciālisti ikgadējā kampaņā “Klientu servisa mēnesis” ieguva 2.vietu par izcilību valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā un 3.vietu "slepenā pircēja" kategorijā. 

2016.gadā Ministru kabineta Klientu apkalpošanas gada balvu “Teicams piemērs 2016”, kuru profesionālākajiem un atsaucīgākajiem valsts pārvaldes darbiniekiem iesaka iedzīvotāji, - mēs lepojamies, ka gada labākā klientu apkalpošanas speciāliste strādā LAD Ziemeļvidzemes RLP klientu apkalpošanas daļā - Inita Tauriņa!

Akcijā "Uzslavē labu servisu 2016" LAD ieguva Klientu servisa Izcilības balvu valsts un pašvaldību sektorā, kā arī ļoti nozīmīgo vērtējumu - Izcilības balvu kā klientu servisa līderis "slepenā pircēja" vērtējumā. 

Efektīvas pārvaldības gada balva

2012.gadā Lauku atbalsta dienests saņēma "Efektīvas pārvaldības gada balvu". Galveno balvu - Gošas Huskivadzes darināto bronzas lauvas statuju - valsts pārvaldes kategorijā LAD saņēma par labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldes institūcijā, īstenojot pārmaiņu vadību, uzlabojot resursu efektīvu pārvaldību un izmantojot radošu pieeju administratīvā sloga mazināšanai klientiem. 

Zelta ķivere

2014.gadā Darba inspekcija organizēja labās prakses konkursu darba aizsardzībā „Zelta ķivere”, apbalvojot uzņēmumus, kuri demonstrējuši ievērojamu un inovatīvu sniegumu drošu un veselībai nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanā. Lielo uzņēmumu un organizāciju kategorijā piedalījās Lauku atbalsta dienests, kas ir pirmā un vienīgā valsts iestāde, kas ir piedalījusies konkursā un izcīnījusi pirmo vietu.