No 2019.gada 1.janvāra visas Lauku atbalsta dienesta aktuālās valsts budžeta tāmes, kā arī cita ar tāmēm saistīta informācija, pieejama Valsts kases mājaslapā sadaļā Valsts budžeta tāmes.