Lauku atbalsta dienests ir sertificēts pēc ISO 9001 un ISO 27001 sertifikāta.

2011.gadā LAD saņēma ISO 9001 kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikātu, kas apliecina LAD ieinteresētajām pusēm, ka LAD savu darbu veic un funkcijas īsteno atbilstoši starptautiski atzītam kvalitātes vadības standartam un ka izveidotā pārvaldības sistēma tiek atbilstoši uzturēta.

2014.gadā LAD saņēma ISO 27001 informācijas drošības pārvaldības sertifikātu, kura pamatmērķis ir informācijas aizsardzība, lai tā nenonāktu svešās rokās vai netiktu sagrozīta, vai neatgriezeniski pazaudēta. ISO 27001 ir starptautisks standarts, kas nosaka prasības informācijas drošības vadības sistēmai. 

Saņemtie kvalitātes sertifikāti apliecina LAD klientiem un sadarbības partneriem, ka LAD savu darbu veic un funkcijas īsteno atbilstoši starptautiski atzītam kvalitātes vadības standartam un ka LAD pārvaldības sistēma ir minētajam sertifikātam atbilstoša.

ISO