Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zivsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Pašvaldības iestāde Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Zivju fonda finanšu līdzekļu piešķiršanas kārtību nosaka 02.03.2010 MK noteikumi Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"

Valsts atbalsts zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda tiek piešķirts šādos pasākumos:

 • zinātniskās pētniecības programmas
 • zivju resursu pavairošana un atražošana
 • zivju resursu aizsardzība
 • sabiedrības informēšana
 • dalība starptautiskos pasākumos
 
Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2024. gada 12.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2024. gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem:

Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

 • 1. kārta atvērta
  • 16.01.2024.-28.03.2024.
 • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
  • 357 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 20 000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma, izņemot valsts institūcijām, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir zivju resursu aizsardzība un uzraudzība
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma

 • 1. kārta atvērta
  • 16.01.2024.-28.03.2024.
 • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
  • 100 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 10 000 EUR - vienam projektam, izņemot līdzdalību starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības

 • 1. kārta atvērta
  • 16.01.2024.-08.03.2024.
 • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
  • 350 000 EUR
 • Nosacījumi 
  • 10 000 EUR - vienam projektam
  • projektiem zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai, zivju nārsta vietu atjaunošanai un projektus zivju mazuļu ielaišanai ezeros ar platību virs 2000 ha - 15 000 EUR
  • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

  Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi

  • 1. kārta noslēgusies
   • 16.01.2024.-16.02.2024.
  • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
   • 210 000 EUR
  • Nosacījumi 
   • 30 000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma
   • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

  Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību 

  • 1. kārta noslēgusies
   • 16.01.2024.-16.02.2024.
  • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
   • 45 000 EUR
  • Nosacījumi 
   • 5000 EUR - vienam projektam
   • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

  Atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā (maksājumu pieteikumiem par 2023.gadu)

  • 1. kārta atvērta
   • 01.09.2024.-30.09.2024.
  • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
   
   Svarīgi!
   • Projektu iesniegumu, maksājuma pieprasījumu, darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus, veikto iepirkumu procedūru apliecinošus un citus projektu īstenošanu apliecinošus dokumentus iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. 
   • Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

   Pasākums:

   Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

   • 1. kārta noslēgusies
    • 18.01.2023.-01.04.2023.
   • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
    • 357 000 EUR
   • Nosacījumi 
    • 20 000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma
    • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
   • 2. kārta noslēgusies
    • 24.10.2023.-06.11.2023.
   • Pieejamais finansējums 2.kārtā 
    • 10 000 EUR
   • Nosacījumi 
    • 5000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma
    • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
   • 3. kārta noslēgusies
    • 22.11.2023.-29.11.2023.
   • Pieejamais finansējums 3.kārtā 
    • 25 000 EUR
   • Nosacījumi 
    • 8500 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma
    • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

   Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma

   • 1. kārta noslēgusies
    • 18.01.2023.-01.04.2023.
   • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
    • 50 000 EUR
   • Nosacījumi 
    • 10 000 EUR - vienam projektam
    • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

   Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības

   • 1. kārta noslēgusies
    • 18.01.2023.-10.03.2023.
   • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
    • 300 000 EUR
   • Nosacījumi 
    • 10 000 EUR - vienam projektam
    • projektiem zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai, zivju nārsta vietu atjaunošanai un projektus zivju mazuļu ielaišanai ezeros ar platību virs 2000 ha - 15 000 EUR
    • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

    Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi

    • 1. kārta noslēgusies
     • 18.01.2023.-17.02.2023.
    • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
     • 180 000 EUR
    • Nosacījumi 
     • 30 000 EUR - vienam projektam vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma
     • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

    Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību 

    • 1. kārta noslēgusies
     • 18.01.2023.-17.02.2023.
    • Pieejamais finansējums 1.kārtā 
     • 30 000 EUR
    • Nosacījumi 
     • 8000 EUR - vienam projektam
     • 10 000 EUR - ne vairāk kā četriem projektiem ar sporta makšķerēšanu saistītiem starptautiskiem pasākumiem   
     • Papildus nosacījumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

    Atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā (maksājumu pieteikumiem par 2022.gadu)

    • 1. kārta noslēgusies
     • 18.01.2023.-30.04.2023.
    • Pieejamais finansējums 1.kārtā 

      

    Valsts Zivju fonds, logo

    Valsts zivju fonds ir noteiktā kārtībā uzkrāti papildu finansu līdzekļi zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, kā arī tādu zinātnisko pētījumu finansēšanai, kas saistīti ar zivju resursu izpēti un piesārņojuma un saimnieciskās darbības ietekmes uz zivju resursiem izpēti. Fonda turētājs, rīkotājs un pārvaldītājs ir Fonda padome.

    Fondu veido:

    • kompensāciju summas par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem, 
    • soda naudas par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem,
    • ieņēmumi, kas rodas, realizējot konfiscētos zvejas rīkus, zvejas līdzekļus un nelikumīgi iegūtās zivis, 
    • maksa par zvejas tiesību nomu un izmantošanu (nomas maksa, maksa par zvejas licenci),
    • daļa no maksas par publisko ūdenstilpju nomu un to ūdenstilpju nomu, 
    • budžeta līdzekļi, kuri piešķirti zivsaimniecības attīstības mērķprogrammām,
    • fizisko un juridisko personu ziedojumi, 
    • līdzekļi, kurus ārvalstu fiziskās un juridiskās personas iegulda starptautiskajos zivsaimniecības projektos un zivsaimniecības attīstības projektos Latvijā,
    • un citi.

    Valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem var pieteikties pretendents, kas ir valsts institūcijas, pašvaldības, atvasinātas publiskas personas un biedrības (atsevišķos pasākumos).

    Atbalsts attiecas uz šādiem pasākumiem:

    • zinātniskās pētniecības programmas
    • zivju resursu pavairošana un atražošana
    • zivju resursu aizsardzība
    • sabiedrības informēšana
    • dalība starptautiskos pasākumos

    Plašāka informācija par Zivju fondu pieejama Zemkopības ministrijas mājaslapā.