Lai informētu par aktualitātēm, Lauku atbalsta dienests (LAD) organizē tiešsaistes vebinārus. Pēc pasākumu norises vebināru video ieraksti tiek publicēti dienesta mājaslapā, kā arī LAD YouTube un Vimeo kontos.

Vebināru ieraksti

Vebinārs par atbalsta saņemšanu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

No 2023. gada 2.janvāra līdz 2.februārim lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Lai informētu lauksaimniekus par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas speciālisti 2022.gada 23.novembrī plkst.10.00-12.00 organizēja vebināru. Tajā tika pārrunāti jautājumi par pieejamo finansējumu, atbalsta intensitātēm, nosacījumiem atbalsta saņemšanai, Tehnikas un iekārtu kataloga izmantošanu un citām svarīgām aktualitātēm.

Vebinārs piekrastes zvejniekiem

Šā gada 19.oktobrī plkst.14.00 Lauku atbalsta dienests organizēja tiešsaistes vebināru piekrastes zvejniekiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par atbalsta saņemšanas nosacījumiem pasākumā “Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā”, pieteikumu aizpildīšanu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā un citiem aktuālajiem jautājumiem.

Vebinārs par pasākumu "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

Šā gada 9.augustā notika tiešsaistes vebinārs par pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" aktuālajiem jautājumiem – pieteikšanās nosacījumiem, iespējamajām aktivitātēm u.c.