Lai informētu par aktualitātēm, Lauku atbalsta dienests (LAD) organizē tiešsaistes vebinārus. Pēc pasākumu norises vebināru video ieraksti tiek publicēti dienesta mājaslapā, kā arī LAD YouTube un Vimeo kontos.

Vebināru ieraksti

Vebinārs biškopjiem

2024. gada 7.maijā notika vebinārs biškopjiem par pasākuma “Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām” (BAA) atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Šobrīd biškopjiem ir daudz jautājumu par BAA, tos saņem arī Latvijas Biškopības biedrība. Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests atbildes uz jautājumiem sniedz vebināra laikā.  

 

Vebinārs par pieteikšanos platību maksājumiem un izmaiņām 2024. gadā

19.aprīlī notika vebinārs, kura laikā Lauku atbalsta dienesta speciālisti pastāstīja par pieteikšanos platību maksājumiem, nosacījumiem to saņemšanai, kā arī gaidāmajām izmaiņām 2024. gadā.

Vebinārs par atbalstu investīcijām energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas un emisiju samazināšanas mērķiem

 

Seminārs piekrastes zvejniekiem par atbalstu pasākumā “SVVA stratēģiju īstenošana”

2024. gada 28. februārī notika seminārs piekrastes zvejniekiem par atbalstu pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

Seminārs notika klātienē Talsos Dundagas ielā 4, kā arī bija iespēja piedalīties attālināti tiešsaistē.

Vebinārs par atbalstu veterinārmedicīniskās prakses iestādēm

2024. gada 24. janvārī LAD organizēja vebināru par atbalstu veterinārmedicīniskās prakses iestādēm, kur sniedza aktuālo informāciju par atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Vebinārs “Par sadarbības pasākumu inovācijām”

2024. gada 10. janvārī LAD organizēja vebināru “Par sadarbības pasākumu inovācijām”. Pasākumā tika aicināti piedalīties visi interesenti, kuri vēlas īstenot projektus ar mērķi veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zvejniecības un akvakultūras produktus) pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, izstrādājot jaunus produktus, procesus, jaunas tehnoloģijas un metodes.

Vebinārs par ES ārkārtas atbalstu piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē

2023. gada 22. novembrī plkst. 10.00 - 11.00 Lauku atbalsta dienests organizēja tiešsaistes vebināru par ES ārkārtas atbalsta saņemšanas nosacījumiem lopkopības saimniecībām un kritērijiem šī atbalsta saņemšanai.

Vebinārs par pasākumu "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās"

2023. gada 3. septembrī plkst.10.00 notika publiskais vebinārs tiešsaistē, kur ikviens lauksaimnieks varēja uzdot jautājumus par atbalsta pasākumu mazajiem lauksaimniekiem.

Vebinārs par pasākumu "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"

2023.gada 30. augustā plkst.10.00 notika publiskais vebinārs tiešsaistē, kur ikviens lauksaimnieks varēja uzdot jautājumus par atbalsta pasākumu jaunajiem lauksaimniekiem.

Vebinārs par platību maksājumu 2023.gada sezonu

Lai informētu lauksaimniekus par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un to, kā aizpildīt Ģeotelpisko pieteikumu, Lauku atbalsta dienesta speciālisti 2023. gada 28. aprīlī plkst.10.00 organizēja vebināru.

Vebinārs par atbalsta saņemšanu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

No 2023. gada 2.janvāra līdz 2.februārim lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Lai informētu lauksaimniekus par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas speciālisti 2022.gada 23.novembrī plkst.10.00-12.00 organizēja vebināru. Tajā tika pārrunāti jautājumi par pieejamo finansējumu, atbalsta intensitātēm, nosacījumiem atbalsta saņemšanai, Tehnikas un iekārtu kataloga izmantošanu un citām svarīgām aktualitātēm.

Vebinārs piekrastes zvejniekiem

2022.gada 19.oktobrī plkst.14.00 Lauku atbalsta dienests organizēja tiešsaistes vebināru piekrastes zvejniekiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par atbalsta saņemšanas nosacījumiem pasākumā “Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā”, pieteikumu aizpildīšanu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā un citiem aktuālajiem jautājumiem.

Vebinārs par pasākumu "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

2022. gada 9.augustā notika tiešsaistes vebinārs par pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" aktuālajiem jautājumiem – pieteikšanās nosacījumiem, iespējamajām aktivitātēm u.c.