Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Mežsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Juridiska persona Pašvaldības iestāde Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Valsts atbalsts medību saimniecības attīstībai tiek piešķirts un administrēts saskaņā ar 2020.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.605 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izmantojami:

 • medījamo dzīvnieku monitoringam un populāciju papildu aizsardzības pasākumiem;
 • medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskai izpētei;
 • līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās;
 • mednieku izglītošanai.

Zemkopības ministrija izsludina papildus pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma saņemšanu aktivitātē "Medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskā izpēte"  2024.gadā "Pelēkā vilka Canis lupus sugas aizsardzības plānā" minētajiem pētījumiem adaptīva sugas aizsardzības un apsaimniekošanas mehānisma izstrādei.

 • Kārta atvērta
  • 27.03.2024.-12.04.2024.
 • Pieejamais finansējums  
  • 24 800,69 EUR

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma saņemšanu 2024.gadā.

 • Kārta noslēgusies
  • 09.01.2024.-22.01.2024.
 • Pieejamais finansējums  
  • 441 621 EUR
Svarīgi!
 • Projektu iesniegumu, Projektu pārskatus, kopsavilkumu par finanšu līdzekļu izlietojumu, darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. 
 • Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties Medību saimniecības attīstības fonda sekretariātā pa tālr. +37167027554 vai e-pastu: msaf@zm.gov.lv

Projektu iesniegumi pēc izsludinātā termiņa beigām netiek pieņemti.

Projektu īstenošanas laiks - līdz 2024. gada 31. oktobrim.

Medību saimniecības attīstības fonds (MSAF) dibināts saskaņā ar Medību likuma VI nodaļu, lai attīstītu medību saimniecību. Padomes un konsultatīvās padomes darbību koordinē fonda sekretariāts, fonda sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija. Lēmumu par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem Medību saimniecības attīstības fonda padome. No 2021.gada 1.janvāra atbalstu administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests. 

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļus veido:

 1. dotācija no šādiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem:
  • valsts nodeva pilnā apmērā par medību atļauju izsniegšanu un par atļauju izsniegšanu medību trofeju izvešanai no Latvijas,
  • valsts nodeva pilnā apmērā par mednieka apliecību, atļauju ārvalstu medniekiem medīt Latvijas teritorijā un mednieka sezonas karšu izsniegšanu,
  • to zaudējumu atlīdzība, kurus fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot Medību likumā vai citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī atlīdzība par nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību;
 2. ziedojumi.

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izmantojami:

 • medījamo dzīvnieku monitoringam un populāciju papildu aizsardzības pasākumiem;
 • medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskai izpētei;
 • līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās;
 • mednieku izglītošanai.

Informācija par fonda finansējumu, projektiem un padomes sēžu protokoli