Uzticības tālrunis +371 67969760 (24/7)

Zvanot uz Uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

  • LAD klientu pārkāpumiem LAD administrētā valsts un ES atbalsta jomā;
  • pārkāpumiem LAD darbinieku rīcībā, veicot amata pienākumus.

Jūsu sniegtā informācija palīdzēs kontrolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti. 

Uzticības tālrunis darbojas kā automātiskais atbildētājs. Tā maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.