No 2015.gada 1.janvāra Latvijas valsts ģerbonis ir valsts pārvaldes iestāžu, tai skaitā LAD vizuālās identitātes pamatelements. Saskaņots valsts iestāžu vizuālais tēls, kas sakņojas vēsturiskos valsts simbolos mūsdienīgā grafiskā izpildījumā, ir apliecinājums tam, ka valsts pārvaldes mērķis ir strādāt kā vienotam veselumam sabiedrības labā, ievērojot vērtības un principus, kas caurvij Latvijas karogu, himnu un ģerboni.

Vizuālās identitātes trīs pamatelementi ir

  • Latvijas valsts ģerbonis
  • Burtveidols jeb fonts
  • Krāsa
LAD vizuālā identitāte

Plašāka informācija par valsts pārvaldes ieviesto grafisko standartu ir pieejama Ministru kabineta tīmekļa vietnē, turpat lejupielādei pieejams arī grafiskais standarts. 

Ministru kabinets, Valsts kanceleja un ministrijas izmanto lielo valsts ģerboni, padotības institūcijas, tajā skaitā LAD, – papildināto mazo valsts ģerboni.

Faili lejuplādei:

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lūdzam sazināties ar Komunikācijas daļas speciālistiem:

    Vienotu vizuālo identitāti Ministru kabinetam un tam padotajām institūcijām nosaka:

     

    Vizuālās identitātes vadlīnijas un lejuplādes faili ELFLA un EJZAF/EJZF pasākumiem