Licencēto zveju organizē:

 • Zemkopības ministrija – jūras ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem;
 • pašvaldība – publiskos ūdeņos (tai skaitā jūras piekrastes ūdeņos) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij;
 • privāto ūdeņu īpašnieks — privātos ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij.

Licencētās zvejas organizētāja pienākums:

 1. Daļu naudas līdzekļu, kas iegūti par zvejas atļaujām (licencēm), divas reizes gadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu – pārskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos Zivju fonda veidošanai, ievērojot šādu ūdeņu statusam atbilstošu pārskaitījuma apmēru:
  • jūras ūdeņi (tai skaitā jūras piekrastes ūdeņi) — ne mazāk par 70 %;
  • publiskie ūdeņi (izņemot jūras piekrastes ūdeņus) un citi ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij, — ne mazāk par 50 %;
  • privātie ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder to īpašniekam, — ne mazāk par 20 %;
 2. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto rūpniecisko zveju divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – par iepriekšējo pusgadu.
Svarīgi!
 • Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.