Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds (2021-2027)

Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam” darbību (apstiprināto projektu) saraksts atbilstoši Kopienas regulas Nr. 2021/1060 49.pantā noteiktajam

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (2014-2020)

Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam” darbību (apstiprināto projektu) saraksts un kopsavilkums – atbilstoši Kopienas regulas Nr. 508/2014 119.pantā noteiktajam

Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam” kopsavilkums par inovācijas un ekoinovācijas darbībām – atbilstoši Kopienas regulas Nr. 508/2014 V pielikuma 2(2)(f) punktā noteiktajam