Atbalsts negatīvo ekonomisko seku mazināšanai 2022.gadā

Ārkārtas atbalsts

Valsts atbalsts Covid-19 ietekmes mazināšanai

Atbalsts palīdz lauksaimniekiem un zivsaimniekiem turpināt darbu un nodrošināt sabiedrību ar pārtiku.