Profesionālās darbības augstie standarti ļauj veiksmīgi īstenot LAD misiju – atbalstīt Latvijas lauku attīstību, godprātīgi administrējot ES un valsts finansējumu.

LAD stratēģisko un ikdienas uzdevumu īstenošanā būtiska loma ir tā vērtībām. Tās ir:

  • attīstība,
  • sadarbība,
  • kompetence,
  • ilgspējība,
  • objektivitāte.

LAD apkalpo klientus, ievērojot Klientu apkalpošanas standartu.