Darbinieki

Anita Bordāne

Anita Bordāne

Departamenta direktore - 710.kabinets
anita.bordane [at] lad.gov.lv

Anita Buza

Departamenta direktora vietniece - daļas vadītāja - 710.kabinets
anita.buza [at] lad.gov.lv

Kontroles departaments nodrošina platību pārbaužu uz vietas veikšanu, koordinē Savstarpējās atbilstības un Nosacījumu sistēmas pārbaudes, kā arī uztur platību maksājumu references datus Lauku reģistrā un veic Dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu.