Darbinieki

Anita Bordāne

Anita Bordāne

Departamenta direktore - 710.kabinets
anita.bordane [at] lad.gov.lv

Juris Griņevičs

Departamenta direktora vietnieks - daļas vadītājs - 710.kabinets
juris.grinevics [at] lad.gov.lv

Kontroles departaments nodrošina platību pārbaužu uz vietas veikšanu, koordinē Savstarpējās atbilstības pārbaudes, kā arī uztur platību maksājumu references datus Lauku reģistrā un veic Dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu.