ELFLA projekti

ES fondu ieguldījums Latvijas pārtikas ražošanā 20 gados

ES fondu ieguldījums Latvijas lauku attīstībā 20 gados 

ES fondu ieguldījums Latvijas meža nozarē 20 gados

SIA “Ogres piens” - stāsts par izaugsmi un modernizāciju

SIA “Ogres piens” ir iekarojis savu vietu Latvijas piena ražošanas nozarē. Pēdējos gados uzņēmums piedzīvojis strauju izaugsmi - tam pieder vienas no modernākajām piena govju fermām valstī. Pagrieziena punkts bija 2012. gads, kad ar Eiropas Savienības fondu atbalstu tika uzbūvēta jauna un moderna piena govju ferma 320 slaucamām govīm. 2015. gadā tika uzbūvēta vēl viena jauna kūts, kas ļāva palielināt slaucamo govju skaitu līdz 740. Jaunās fermas komplekss nodrošina govīm komfortablus apstākļus un atbilst visaugstākajām dzīvnieku labturības prasībām. SIA “Ogres piens” panākumu pamatā ir ne vien modernas tehnoloģijas un infrastruktūra, bet arī spēja pielāgoties mainīgiem tirgus apstākļiem un nepārtraukti pilnveidot ražošanas procesus. Uzņēmums ir orientēts uz ilgtermiņa attīstību un pastāvīgi investē jaunu tehnoloģiju ieviešanā un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā.

ZS "Stūrīši"

2016. gadā Inguna Knodze un Gints Knodzis no dzīves Rīgā pārcēlās uz Lauberes pagastu, lai jau 2018. gadā uzsāktu lauksaimniecisko darbību un kļūt par ZS "Stūrīši" īpašniekiem. Sākumā viss bija jauns un nezināms, bet ar lielu entuziasmu un neatlaidību ģimene ķērās pie darba. Viņi apguva lauksaimniecības knifus un pakāpeniski attīstīja saimniecību. Patlaban abi kopā apsaimnieko 7.43 ha lauksaimniecības zemes. Saimniecība ir uzsākusi pāreju uz bioloģisko lauksaimniecību, kas bijis kā pašsaprotams darbības turpinājums, domājot par veselību un vēlmi ēst tīrus produktus. Saimniecībā audzē dažādus dārzeņus un ogas, kā arī ķirbjus, kas rudens un ziemas periodā tiek pārstrādāti gardos produktos. "Stūrīšu" produkcija ir pieejama Slow Food un citos tirdziņos. Inguna un Gints ir lepni par to, ko ir paveikuši. Viņi ir radījuši vietu, kur daba un cilvēks sadzīvo harmonijā, un piedāvā citiem tīru un veselīgu pārtiku.

SIA "Agrofirma LOBE"

"Agrofirma LOBE" specializējas graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanā. 2022. gadā uzņēmums apsaimniekoja gandrīz 4000 hektārus lauksaimniecības zemes. Katru gadu šī platība palielinās, nomājot vai iegādājoties jaunas zemes. Pēdējos gados "Agrofirma LOBE" ir veiksmīgi realizējusi vairākus projektus atbalsta pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos". Šī gada plānos ir iekļauti jauni projekti, kas ļaus uzņēmumam kļūt vēl konkurētspējīgākam un palielināt ražotās lauksaimniecības produkcijas pievienoto vērtību. "Agrofirma LOBE" ir gatavs nodrošināt saviem klientiem augstas kvalitātes sēklas un produktus, kā arī rūpēties par Latvijas lauksaimniecības nākotni.

ZS “Dārznieki” stāsts

1993. gadā tika dibināta saimniecība "Dārznieki" - ģimene nolēma izveidot konkurētspējīgu saimniecību, kas nestu peļņu un ražotu kvalitatīvu produkciju. Iesākumā tika privatizētas kolhoza fermas un neliels zemes gabals. Taču ar neatlaidīgu darbu un ticību nākotnei "Dārznieki" sāka uzplaukt. Pamazām tika atjaunotas fermas, iegādātas jaunas tehnikas un paplašinātas zemes platības. Šobrīd ZS "Dārznieki" lepojas ar 281 hektāru plašu saimniecību, kur mīt 421 liellops, tai skaitā 88 slaucamās govis. Saimniecības sirds ir ganāmpulks. Tā uzturēšana un šķirnes izkopšana ir "Dārznieku" prioritāte. Mūsdienīgas, videi draudzīgas fermas nodrošina komfortablus apstākļus govīm, kas savukārt rezultējas ar kvalitatīvu pienu.

Jauns sākums Taurupē

2022. gada gada pavasaris Ilzei Renskulbergai nesa negaidītus izaicinājumus – pārņemt saimniecību Taurupes pagastā kopā ar slaucamajām govīm un saistībām pret Lauku atbalsta dienestu. Līdz ar to nāca arī apņēmība augt un attīstīt piena lopkopību. Ilzes rīcībā bija 119 hektāri lauksaimniecības zemes un ganāmpulks ar 73 liellopiem. Ar drosmi un ticību nākotnei viņa ķērās pie darba. Sākotnējo ieguldījumu saimniecības attīstībā palīdzēja nodrošināt Eiropas Savienības atbalsts. Programmas "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās" līdzekļi Ilzei nodrošināja jaunu traktoru, bet programma "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" palīdzēja iegādāties tehniku dzīvnieku pārtikas sagatavošanai. Ilze neapstājās pie sasniegtā. Viņa uzsāka mācības Smiltenes tehnikuma profesionālās tālākizglītības programmā "Lopkopība", lai gūtu zināšanas un prasmes bioloģiskās piena lopkopības nozares attīstībai.

Zemenes un SIA "Ringmund"

2021. gada pavasarī Rembates pagastā tika dibināts SIA "Ringmund". Ar entuziasmu apveltīta ģimene nolēma iekarot Latvijas zemeņu tirgu, piedāvājot gardas un kvalitātīvas ogas. Sākums bija ar 2.2 hektāriem zemes, kur tika rūpīgi izvēlētas zemeņu šķirnes, kas vislabāk piemērotas vietējiem augšanas apstākļiem un nodrošina ilgu ražas sezonu. Jau sākotnēji uzņēmuma mērķis bija nepārtraukti attīstīties. Ģimene apzinājās, ka segto platību paplašināšana ļaus mazināt klimata riskus un iegūt stabilāku, kvalitatīvāku ražu. Ieguldījumi materiālajā nodrošinājumā un modernizācijā ļāva "Ringmund" strauji augt. Pateicoties finansiālajam atbalstam no ELFLA programmām, uzņēmums spēja iegādāties jaunu tehniku un ierīces, kas palīdzēja uzlabot ražošanas procesu. Šobrīd SIA "Ringmund" lepojas ar 5 hektāriem zemeņu stādījumu un ir kļuvis par atpazīstamu zīmolu Latvijas zemeņu audzētāju vidū.

Investīcijas ilgtspējīgai lauksaimniecībai

Saimniekošanas iespējas Latvijas laukos kļūst arvien plašākas. Pateicoties Eiropas Savienības un valsts finansējumam, lauku saimnieki ir spējuši modernizēt saimniecības un nodrošināt savas darbības izaugsmi.

Ar Lauku atbalsta dienesta palīdzību lauksaimniekiem ir iespējams pieteikties finansējumam gan saimniecību modernizēšanai, gan vienlaikus arī energoefektivitātes paaugstināšanai. Piemēram, saimniecība "Ulbroka" pēdējo 10 gadu laikā ir veikusi investīcijas, kas paredzētas dažādu modernizācijas projektu īstenošanai - uzlabota labturība, ieviesti vides risinājumi un modernizētas siltumnīcas ar inovatīvām tehnoloģijām, kā arī uzlabota enerģijas efektivitāte.

LAD nodrošina vienkāršu un saprotamu atbalsta sistēmu, kas palīdz lauksaimniekiem realizēt savus projekta mērķus. Šī sadarbība ir atzinīgi novērtēta arī no saimniecību puses. Kā atzīst SIA “Getliņi Eko” pārstāvis: “Esam ļoti apmierināti par sadarbību ar Lauku atbalsta dienestu - šī sadarbība ir gana vienkārša un saprotama”.

Ieskatieties pieredzes stāstos par ilgtspējīgas attīstības iespējām lauksaimniecības nozarē.

Atbalsts mazajām un jaunajām lauku saimniecībām

Eiropas Savienības (ES) un valsts piešķirtais finansējums sniedz iespējas jaunajiem un mazajiem lauksaimniekiem Latvijā attīstīties un paplašināt savu darbību.

Jaunajā KLP periodā 2023. – 2027. gadam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai mazo lauku saimniecību atbalstam ir atvēlēti 20 miljoni eiro. Savukārt jaunajiem lauksaimniekiem, lai attīstītu savu uzņēmējdarbību Latvijas laukos, kopējais finansējuma ir paredzēts 37,2 miljoni eiro apmērā.

Video stāstā Z/S “Mētras” un bioloģiskā saimniecība “Dabas gardumi” klāsta par realizētajiem projektiem, saimniekošanas izaugsmes iespējām ar ES finansējuma palīdzību, kā arī par konstruktīvo sadarbību ar Lauku atbalsta dienestu, piesakoties atbalstam.  

Ieva Spriža, “Dabas gardumu” saimniece, uzsver, ka lēmums par pieteikšanos ES atbalstam ir veicinājis uzņēmuma attīstību un konkurētspēju: “Izaugsme nebūtu bijusi tik strauja. Visas iekārtas, būvniecība – prasa ļoti lielus finanšu resursus. Paši saviem spēkiem mēs to nebūtu izdarījuši.”

ZS “Kalmes”

Dalība Lauku attīstības programmas investīciju pasākumos ir būtisks atspēriens zemnieku saimniecības “Kalmes” izaugsmei un attīstībai. Veiksmīgi ir realizēts saimniecības projekts par slaucamo govju fermas būvniecību, kas paredz robotizētu slaukšanu un kūtsmēslu krātuves izbūvi. 2023. gada 22. septembrī Preiļu novada Rožkalnu pagasta “Kalmēs” norisinājās fermas jaunbūves atklāšanas pasākums. 

Zemnieku saimniecībā “Kalmes” darbojas tās saimnieki - Jānis un Marija Lazdāni. Viņi ir specializējušies piena lopkopībā un strādā ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm. Liela uzmanība tiek pievērsta ne tikai saimniecības attīstībai un izaugsmei, bet arī pievilcīgas apkārtējās vides veidošanai - tā ir viena no sakoptākajām lauku saimniecībām novadā.

Robots Juris nepagurstot ravē dilles

Kādā tīrumā Cēsu pievārtē darbu šopavasar ir sācis Juris. Viņš ir iesējis dilles aptuveni desmit hektāru platībā un nu tās nepaguris ravē. Lai strādātu 24 stundas diennaktī Juris neprasa daudz, tikai saules gaismu. Juris ir bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmuma “Field and Forest” šogad iegādāts lauksaimniecības robots. Kā norāda uzņēmuma saimnieks Gundars Skudriņš, roboti vairs nav lauksaimniecības nākotne, tā jau ir absolūta nepieciešamība. Šāda mūsdienīga ierīce – robots ir iegādāta ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”.  

Vērtīgas vielas smiltsērkšķu sēklās

AS “Sistēmu inovācijas” sadarbībā ar Latvijas Universitāti, SIA “Rāmkalni Nordeco” un SIA “One Baltics” pasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" ietvaros ir realizējuši projektu "Smiltsērkšķu sēklu eļļas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde, izmantojot superkritisko CO2 ekstrakciju". Iegūtais produkts - uztura bagātinātājs ar unikālām īpašībām!

Efektīvāka dārzeņu audzēšana

Lai izpētītu un noteiktu optimālus augšanas apstākļus segtajās platībās – siltumnīcās izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu audzētu tomātu un gurķu šķirnēm, Latvijas Universitātes struktūrvienība Bioloģijas institūts sadarbībā ar z/s „Kliģeni”, SIA “Getliņi EKO”, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Augu Aizsardzības zinātnisko institūtu “Agrihort", līdz 2021.gada augustam realizēja projektu "Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu", kas īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros. Video varat uzzināt par pētījuma rezultātiem.

Bioloģiski ražots marmorēts steiks

Sadarbojoties 6 partneriem - ZS "Atēnas"SIA "Agrodats", SIA "Eco Onyx", SIA "Ekodārzs", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei (bij. LLU) un SIA LLKC Struktūrvienības Limbažu konsultāciju birojam - pasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai", tika realizēts projekts ar mērķi izstrādāt jaunu ekonomiski izdevīgāko un nobarošanai efektīvāko tehnoloģiju bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā audzētu kvalitatīvu liellopu gaļas ražošanai, marmorētā steika ražošanai. Par projekta rezultātiem vari uzzināt noskatoties video.

PKS "Straupe"

Braucot caur Straupi, ikviens pamanīs pienotavu, kas tur atrodas jau vairāk nekā 100 gadus. Straupes pienotava tika uzcelta 1911. gadā, bet divus gadus vēlāk dibināta Straupes piensaimnieku biedrība. 1993.gada 1.jūnijā Straupes pienotavu apsaimniekošanā pārņēma tā paša gada 22.martā reģistrētā piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība „Straupe”.

Uzņēmums Latvijas tirgum ražo pieprasīto produkciju: sviestu, krējumu, biezpienu, jogurtus, krēmus, ķimeņu sieru, pienu, tīrkultūru. Ražošanā izmanto tikai dabīgo piena izejvielu, tādēļ produkcija ir pieprasīta dabīgo piena produktu lietotāju nišā.

SIA "Vienotnes"

Stalbes pagasta SIA “Vienotnes”, ir viena no PKS “Straupe” dibinātājām, kā arī viens no piensaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas jau vairāk nekā 30 gadus. 1989. gadā izveidota paju sabiedrība "Rozula". 2014 - 2020 plānošanas periodā īstenoti trīs ES projekti. 2021. gadā tika uzcelta jauna ferma ar slaukšanas robotiem.

ZS “Liepkalns”

Zemnieku saimniecība “Liepkalns” ir ģimenes uzņēmums, kas dibināts tālajā 1991. gadā. 2016. gadā saimniecību no saviem vecākiem pārņēma tās pašreizējais īpašnieks Aleksejs Danilins, ar mērķi atgūt un savu senču pusmuižas zemes un attīstīt bioloģisko lauksaimniecību. Z/s “Liepkalns” ir inovatīva, aktīva, sadarbībai atvērta saimniecība, kas saimnieko gan ar modernām tehnoloģijām, gan darbos pielieto arī senču metodes. Saimnieki labprāt dalās ar savu pieredzi, stāsta par savu nodarbošanos visiem interesentiem un ir īsteni Latvijas un Latgales patrioti.

AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale

Lopkopības izmēģinājumu stacija “Latgale” Viļānu novadā darbojas teju jau 20 gadus. Līdz šim tās galvenie darbības virzieni ir bijuši piena lopkopība un tai nepieciešamo graudaugu audzēšana, kā arī lopbarības pārstrāde. “Latgale” Viļānos apsaimnieko ap 700 hektāriem zemes, tās apjomu turpmāk iecerēts arī paplašināt. Uzņēmuma virzītājspēks ir tā valdes priekšsēdētāja Valentīna Sarkane – enerģiska, uzņēmīga, darbība, zinoša, vienmēr pozitīva, cilvēks, kurš neapstājas pie sasniegtā, bet arvien izvirza jaunus mērķus un izaicinājumus.

SIA “Lestene”

SIA “Lestene” ir lauksaimniecības uzņēmums Kurzemes novadā, kura darbība rit jau teju trīsdesmit gadus. Uzņēmums veiksmīgi apsaimnieko 1825 ha lielu platību zemes un ikdienā apkopj 809 liellopu lielu ganāmpulku, tai skaitā arī 374 slaucamas govis.