Jauns klients

Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek piešķirta automātiski - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

Esošs LAD klients

Jau reģistrēti LAD klienti pieeju EPS var iegūt, iesniedzot LAD aizpildītu:

Klientam tiks izveidots EPS lietotājs un uz veidlapā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

Klienta e-pakalpojumu pārstāvis

Klients var pilnvarot konsultantu vai citu fizisku personu Klienta vārdā lietot EPS un iesniegt pieteikumus par vienu vai vairākiem EPS pakalpojumiem.

  • Klients (galvenais EPS lietotājs) EPS profilā var piesaistīt klientam jaunu EPS lietotāju/pārstāvi, kā arī redz un var sekot visām pilnvaroto EPS lietotāju darbībām.
  • Ja pilnvarošana netiek veikta EPS, tad Klientam un pilnvarotai personai abiem jāparaksta veidlapa „EPS lietotāja veidlapa” un jāiesniedz LAD.