Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu ELFLA un EJZAF finansējuma saņēmējiem nodrošināt ELFLA un EJZAF projekta publicitāti.

Vadlīnijās skaidrotas un aprakstītas ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās un rekomendētās ELFLA un EJZAF projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošana.

Vizuālā identitāte 2021-2027

Logo faili lejuplādei

LAD grafiskā identitāte

ZM logotipi

Publicitātes plāksnes

Uz plakātiem jābūt ES logo un Latvijas gadījumā obligāti NAP logo. Papildu lauki logotipiem nav obligāti, un ieteicams pievienot tikai nepieciešamos logotipus.

Ja papildus ES emblēmai tiek attēloti citi logotipi, ES emblēmai ir jābūt vismaz tāda paša izmēra kā lielākajam no citiem logotipiem.

Tiešsaistes ģenerators publicitātes plākšņu sagatavošanai