Lauku reģistrs

Lauku reģistrs ir ģeogrāfiska informācijas sistēma (ĢIS), kurā apkopo informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, par kuru ir tiesības saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalstu no tiešā atbalsta shēmu maksājumiem vai vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanas maksājumiem.
Skatīt vairāk

Lauku bloku karte, tās precizēšana

Lauku bloku karte aptver visu Latvijas Republikas teritorijas lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura ir labā lauksaimniecības stāvoklī, attēlo daļu no Lauku attīstības plāna nepieciešamās informācijas un kalpo pārskatam par lauku bloku savstarpējo izvietojumu teritorijā. Karte satur lauku bloku robežas un to identifikācijas numurus.
Skatīt vairāk

Lauku reģistra dati, datu pieejamība

Lauku reģistra daļas uzdevums ir ne tikai uzturēt un aktualizēt ģeotelpisko informāciju, bet arī nodrošināt tās pieejamību jebkuram lietotājam. Līdz šim, lauku reģistra dati klientiem bija pieejami publiskajā kartē un pēc individuāliem datu pieprasījumiem. Lai padarītu datus vēl pieejamākus sabiedrībai un paātrinātu procesus, ir izveidoti divi ģeotelpisko datu servisi - WMS (Web Map Service) un WFS (Web Feature Service) pakalpes.
Skatīt vairāk