Fiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas pretendēt uz atbalstu Lauku atbalsta dienesta (LAD) administrēto pasākumu ietvaros, ir jābūt reģistrētai LAD Klientu reģistrā (atbilstoši MK 26.03.2013 noteikumu Nr. 161 "Noteikumi par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu" 4.punktam).

Reģistrācija veicama, pirmo reizi pretendējot uz atbalstu.

Pašreģistrācija Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā

Ikviens interesents Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var reģistrēties par LAD klientu, aizpildot pašreģistrācijas pieteikumu. Lai veiktu pašreģistrāciju, personai ir nepieciešams derīgs elektroniskais paraksts - eParaksts vai eParaksts mobile. Detalizēta instrukcija par reģistrācijas procesu un veicamajiem soļiem, ir skatāma infografikā: 

Reģistrācija vai izmaiņu veikšana klienta datos, aizpildot Klienta reģistrācijas veidlapu

Lai reģistrētos LAD Klientu reģistrā vai veiktu izmaiņas klientu datos, ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa.

Reģistrējoties par klientu, automātiski tiek piešķirtas E-pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāja pieejas tiesības un nosūtītas uz klienta reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.

Parakstīšanai elektroniskā formātā:

Izdrukāšanai un parakstīšanai papīra formātā:

Klienta reģistrācijas veidlapu var iesniegt:

Par to kā nerezidenti var iegūt e-parakstu, lai pieteiktu pakalpojumus elektroniski Latvijā var detalizētāk uzzināt PMLP mājaslapā


Kā saņemt konsultāciju?

Klienti var saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem:

  • zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni +37167095000 darba dienās no plkst. 8.00 - 20.00,
  • rakstot savus jautājumus uz e-pastu pasts@lad.gov.lv,
  • jautājot palīdzību virtuālajai asistentei Ievai 24/7 režīmā www.lad.gov.lv un Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā,
  • skatot dokumentus Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā un/vai mobilajā lietotnē,
  • atstājot papīra formāta dokumentus pastkastītēs pie reģionālo pārvalžu biroju ieejas durvīm un centrālajā struktūrvienībā Rīgā (šādi nevar iesniegt dokumentus par klientu reģistrāciju, izmaiņām klientu datos, mantojuma tiesībām un izmaiņām Elektroniskās pieteikšanās sistēmas datos).

Svarīgi! 

Par jebkurām izmaiņām reģistrācijas veidlapā minētajā informācijā ir jāpaziņo divu nedēļu laikā pēc izmaiņu rašanās, iesniedzot attiecīgo veidlapu.