Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka 2014.gada 1.oktobrī stājas spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski maina līdzšinējo būvniecības kārtību.

Vadlīnijas būvniecības projekta realizācijai ir izstrādātas, lai atbalsta pretendentam kalpotu kā palīgmateriāls kvalitatīva un likumdošanai atbilstoša būvniecības procesa nodrošināšanai, kā arī lai samazinātu tos gadījumus, kuru pazīmes liecina par apzinātu projekta būvniecības izmaksu sadārdzināšanu.

Vēršam uzmanību, ka būvniecības ceļvedim ir informatīvs un skaidrojošs raksturs.