1. prioritāte
Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie resursi 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U10201.01

Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā

Kārta atvērta
02.01.2023.-31.03.2023.

U10202.01

Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšanas zvejas produktiem

Kārta atvērta
13.01.2023.-01.03.2023.

U10203 Zvejas kuģa pirmā iegāde  

U10204.01

Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā

Kārta noslēgusies

U10205 Zvejas flotes modernizācija  
U10106 Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana  
U10107 Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana  
U10108 Integrētā jūrlietu politika Kārta atvērta
01.03.2023.-30.06.2023.
U10409 Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana  
U10510 Galīga zvejas darbību pārtraukšana   
U11111 Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem Kārta atvērta
U11012 Kontrole un noteikumu izpilde  

2. prioritāte
Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, kā arī zvejniecības un akvakultūras produktu pārstrādi un tirdzniecību, veicinot pārtikas nodrošinājumu Savienībā 

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U20113 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus  
 • U20214.01
 • U20214.02

Kārta atvērta
02.01.2023.-31.03.2023.

U20215 Akvakultūras krājuma apdrošināšana  

U20216.01

Investīcijas akvakultūrā

Kārta atvērta
02.12.2022.-31.03.2023.

U20217.01 Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana Kārta noslēgusies
U20218 Tirdzniecības veicināšanas pasākumi  
 • U20219.01
 • U20219.02
 • -
 • Kārta atvērta
  02.01.2023.-31.03.2023.
 • U20220.01
   
 • U20220.02
Kompensācijas ārkārtas vides, klimata un publiskās veselības gadījumiem:
 • Kārta atvērta
  02.02.2023.-03.03.2023.
   
 • Kārta noslēgusies

3. prioritāte
Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijās un veicināt zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību

Kods Pasākuma nosaukums Pieteikuma termiņš
U31421.01

SVVA stratēģiju īstenošana

 

U31322.01

Atbalsts SVVA stratēģiju sagatavošanai

Kārta noslēgusies

U31523.01

VRG administrēšanas pasākumi