Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zivsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 1.6. Veicināt ūdens bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsargāšanu un atjaunošanu
 • Pieteikšanās
  • 01.03.2023.-30.06.2023.
 • Pieejamais finansējums
  •  3 500 000 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Pasākuma mērķis ir jūras vidē sasniegt un saglabāt labu vides stāvokli, tostarp izstrādājot pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.

Projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2027.gada 30.jūnijs.

Svarīgi!

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (tālr. +371 67095000+371 26178323).

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta 01.03.2023.-30.06.2023..

Paziņojums

3 500 000