Darbinieki

Rinalds Vācers

Rinalds Vācers

Departamenta direktors - 1201.kabinets
rinalds.vacers [at] lad.gov.lv

Zane Jakušenoka

Departamenta direktora vietniece - daļas vadītāja - 1220.kabinets
zane.jakusenoka [at] lad.gov.lv

Zivsaimniecības un valsts atbalsta departaments nodrošina maksājumu apstiprināšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) finansētajiem pasākumiem, nacionālajiem atbalsta pasākumiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.