Darbinieki

Rinalds Vācers

Rinalds Vācers

Departamenta direktors - 1201.kabinets
rinalds.vacers [at] lad.gov.lv

Karina Pavlova

Departamenta direktora vietniece - daļas vadītāja - 1202.kabinets
karina.pavlova [at] lad.gov.lv

Zivsaimniecības un valsts atbalsta departaments nodrošina maksājumu apstiprināšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētajiem pasākumiem, nacionālajiem atbalsta pasākumiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.