Klienti var saņemt klātienes konsultācijas

Klientu apkalpošana klātienē

Klientu apkalpošana klātienē ZM Klientu centrā Rīgā un visās LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs notiek gan dzīvās rindas kārtībā, gan ar iepriekšēju pierakstu.

Tālrunis klientiem +371 67095000 (darba dienās 8.00-20.00)

Šis ir informatīvais tālrunis, lai saņemtu atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar LAD sniegtajiem pakalpojumiem. 

Kvalitātes kontroles nodrošināšanai sarunas ar klientiem tiek ierakstītas.

Informatīvā tālruņa maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.

Oficiālais e-pasts - pasts@lad.gov.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

E-adrese

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi!

ZM Klientu apkalpošanas centru pakalpojumi

ZM Klientu apkalpošanas centros ir pieejama informācija par pakalpojumiem, kurus piedāvā Zemkopības ministrija un sešas tās padotībā esošās iestādes:

Vairākiem no pakalpojumiem var iesniegt dokumentus gan papīra formātā, gan arī elektroniski. Pakalpojumu sarakstu skatīt Zemkopības ministrijas Koplietošanas portālā

ZM Klientu apkalpošanas centros ir pieejami arī nozares publiskie bezmaksas datori, kurus apmeklētāji var izmantot gan aktuālās informācijas meklēšanai, gan dokumentu iesniegšanai elektroniski.