Klienti var saņemt klātienes konsultācijas:

Klātienē LAD klientus apkalpo otrdienās, trešdienās un ceturtdienās!

Tālrunis klientiem +371 67095000 (darba dienās 8.00-20.00)

Šis ir informatīvais tālrunis, lai saņemtu atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar LAD sniegtajiem pakalpojumiem. Informatīvā tālruņa maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.

Uzticības tālrunis +371 67969760 (24/7)

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • LAD darbinieku rīcību;
  • citiem jautājumiem LAD darbā!

Jūsu viedoklis un ieteikumi palīdzēs kontrolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti. Uzticības tālrunis darbojas kā automātiskais atbildētājs. Uzticības tālruņa maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.

Oficiālais e-pasts - pasts@lad.gov.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

E-adrese

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi!

ZM Klientu apkalpošanas centru pakalpojumi

ZM Klientu apkalpošanas centros ir pieejama informācija par pakalpojumiem, kurus piedāvā Zemkopības ministrija un sešas tās padotībā esošās iestādes:

Vairākiem no pakalpojumiem var iesniegt dokumentus gan papīra formātā, gan arī elektroniski. Pakalpojumu sarakstu skatīt Zemkopības ministrijas Koplietošanas portālā

ZM Klientu apkalpošanas centros ir pieejami arī nozares publiskie bezmaksas datori, kurus apmeklētāji var izmantot gan aktuālās informācijas meklēšanai, gan dokumentu iesniegšanai elektroniski.