Poga

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku atbalsta dienests 2007.gadā uzsāka darbu pie Elektroniskās pieteikšanās sistēmas izstrādes.

Kā pirmais e-pakalpojums 2008.gadā tika izveidots Platību maksājumu pieteikums. Tika saņemti gandrīz 800 iesniegumi tieši EPS sistēmā. 2016.gada sezonā to bija vairāk nekā 60 000. 

Lauku atbalsta dienestu 2009.gadā Latvijas IKT apbalvoja ar balvu “Platīna pele” par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas un automatizētas pieteikumu skenēšanas un atpazīšanas sistēmas ieviešanu. 2015.gadā par Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) LAD saņēma 2.vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konkursā „Apvienoto Nāciju Organizācijas Publisko pakalpojumu balva 2015” („2015 United Nations Public Service Award”) kategorijā „Publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana informācijas laikmetā” ("Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age”), bet 2017.gadā Pasaules informācijas samita (WSIS forum) laikā saņēma unikālu uzvarētāja balvu WSIS Prize 2017 par LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), kas tika atzīta par labāko IT rīku lauksaimniekiem pasaulē. 

Sistēma atvieglo klientiem pieteikumu aizpildīšanu un pārraudzību. LAD EPS pieteikumu aizpildīšanas process ir vienkāršots un papildināts ar papildu skaidrojošo informāciju, kā arī ir pieejama papildu informāciju par iesniegto pieteikumu apstrādi – dažādām problēmām vai atbalsta izmaksu, kura rezultātā LAD ir kļuvis pieejamāks klientiem.

Šobrīd LAD nodrošina ne tikai LAD e-pakalpojumus, bet arī vairākus citu iestāžu (LDC, VTUA un VAAD) pakalpojumus.

EPS TEHNISKĀS PRASĪBAS:

Jānodrošina savas darba stacijas platjoslas pieslēgums internetam (patstāvīgs pieslēgums, lejupvirziena datu pārraides ātrums ir ne mazāks par 2 Mbit/s un augšupvirziena datu pārraides ātrums ir ne mazāks par 512 Kbit/s) un piekļuve elektroniskajam pastam.

Rekomendējamā ekrāna izšķirtspēja: 1024x768, operētājsistēma: Windows 8.1 vai jaunāka.

LAD EPS DARBĪBU ATBALSTA AKTUĀLĀS TĪMEKĻA PĀRLŪKPROGRAMMU VERSIJAS:

  • Microsoft Edge;
  • Google Chrome;
  • Mozilla Firefox;
  • Apple Safari uz MAC OS. 

Videopamācības un instrukcijas:

Skatāmas Elektroniskās pieteikšanās sistēmas video padomu sadaļā.