Platību maksājumu veidu katalogs

Katalogā skatāmi platību maksājumu veidi. Lai atrastu atbilstošo atbalsta maksājumu, to var meklēt pēc nosaukuma, nozares, statusa u.c.
Skatīt vairāk

Platību maksājumu kalendārs

Platību maksājumu kalendārā var aplūkot aktuālos datumus, kad lauksaimniekam jāveic darbības, lai saņemtu atbilstošos maksājumus
Skatīt vairāk

Rokasgrāmatas un veidlapas

Rokasgrāmatas un veidlapas platību maksājumu pieteikuma iesniegšanai
Skatīt vairāk

Atbalsta likmes un izmaksu grafiks

Provizoriskās platību maksājumu atbalsta likmes un izmaksu grafiks.
Skatīt vairāk

Aktīvs lauksaimnieks

No 2023.gada atbalsta pretendentam jāatbilst aktīva lauksaimnieka nosacījumiem, lai saņemtu tiešos maksājumus
Skatīt vairāk

Lauku reģistrs un karte

Informācija par lauku reģistru, lauku bloku karti un lauku reģistra datu pieejamību.
Skatīt vairāk

Nosacījumu sistēma

Nosacījumu sistēmas mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu, biotopu un lauku ainavas saglabāšanu, nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un dabas resursu – ūdens, augsnes un gaisa – efektīvu pārvaldīšanu.
Skatīt vairāk

Apsekošana un pārbaudes

Informācija par kontroļu veikšanu un biežāk konstatētajiem pārkāpumiem.
Skatīt vairāk

Normatīvie akti

Normatīvie akti par platību maksājumiem
Skatīt vairāk

Statistika

Statistika par platību maksājumiem
Skatīt vairāk