Platību maksājumu veidu katalogs

Katalogā skatāmi platību maksājumu veidi. Lai atrastu atbilstošo atbalsta maksājumu, to var meklēt pēc nosaukuma, nozares, statusa u.c.
Skatīt vairāk

Platību maksājumu kalendārs

Platību maksājumu kalendārā var aplūkot aktuālos datumus, kad lauksaimniekam jāveic darbības, lai saņemtu atbilstošos maksājumus
Skatīt vairāk

Rokasgrāmatas un veidlapas

Rokasgrāmatas un veidlapas platību maksājumu pieteikuma iesniegšanai
Skatīt vairāk

Atbalsta likmes un izmaksu grafiks

Provizoriskās platību maksājumu atbalsta likmes un izmaksu grafiks.
Skatīt vairāk

Atbalsta samazinājums

Informācija par platību maksājuma samazinājumiem, likmēm, pārdeklarācijas samazinājumiem, savstarpējās atbilstības neievērošanu u.c.
Skatīt vairāk

Lauku reģistrs un karte

Informācija par lauku reģistru, lauku bloku karti un lauku reģistra datu pieejamību.
Skatīt vairāk

Apsekošana un pārbaudes

Informācija par kontroļu veikšanu un biežāk konstatētajiem pārkāpumiem.
Skatīt vairāk

Savstarpējā atbilstība

Informācija par savstarpējās atbilstības (SA) prasībām un nosacījumiem, kuri ir jāievēro visiem atbalsta pretendentiem, kas piesakās maksājumiem.
Skatīt vairāk

Ilgtspējas kritēriji

Informācija lauksaimniekiem, kas lauksaimniecībā izmantojamā zemē audzē kultūras ilgtspējas kritērijiem (IK) atbilstošas biodegvielas un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai.
Skatīt vairāk

Normatīvie akti

Normatīvie akti par platību maksājumiem
Skatīt vairāk

Statistika

Statistika par platību maksājumiem
Skatīt vairāk