Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Tirgus pasākumi
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Imports / Eksports
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Klātiene Pasts Fakss (67027120) eParaksts

Importa licences nepieciešamas uzņēmumiem, kas vēlas importēt (ievest Eiropas Savienībā) atsevišķus lauksaimniecības izcelsmes produktus.

Lai varētu veikt importu, jānoskaidro, vai importējamais produkts ir licencējams.

Ja licence ir nepieciešama, importētājam ir:

 • Jāreģistrējas klientu reģistrā
 • Jāiemaksā nodrošinājums
 • Jāiesniedz licences pieteikums - [Importa licences pieteikuma aizpildīšana]

Pēc importa veikšanas:

 • Jāpierāda, ka imports veikts, lai varētu atbrīvot nodrošinājumu.

Nosacījumi katram produkta sektoram var būt dažādi, tādēļ detalizēti nosacījumi apskatāmi Rokasgrāmatā.

Lai iegūtu licenci, nepieciešams:

 • Jāiesniedz licences pieteikums
  • aizpildīt importa licences pieteikuma formu. (pieteikumu var aizpildīt rokrakstā ar tinti, lieliem drukātiem burtiem).
  • iesniegt licences pieteikumu

Pieteikuma iesniegšana – pieteikums jāiesniedz LAD Tirgus kopējās organizācijas departamentā Licenču un razōtāju atbalsta daļā. To var iesniegt 3 veidos:

 1. atsūtot licences pieteikuma oriģinālu pa pastu;
 2. iesniedzot licences pieteikuma oriģinālu LAD Tirgus kopējās organizācijas departamentā Licenču un eksporta kompensāciju daļā;
 3. atsūtot pa faksu (fakss Nr  67027120), faksa atsūtīšanas laiks būs arī pieteikuma iesniegšanas laiks.

Par katru kombinētās nomenklatūras kodu ir jāiesniedz atsevišķs licences pieteikums.

Licences pieteikums ir jāiesniedz līdz plkst. 14:00. Pēc plkst. 14:00 iesniegtie pieteikumi ir uzskatāmi par iesniegtiem nākošajā darba dienā.

Iesniedzot licences pieteikumu, jābūt jau iemaksātam nodrošinājumam.

Jāpierāda importa veikšana

Pierādījumi par importa/eksporta veikšanu:

 1. Ja AGRIM vai AGREX licence iesniegta uz veidlapas, jāiesniedz licences orģināls.
 2. Ja produkta sektorā noteikti papildus iesniedzamie dokumenti, tad tie ir jāiesniedz kopā ar pavadvēstuli.
 3. T5 (sūta muita) oriģināls vai arī citi dokumenti, kas pierāda, ka prece ir šķērsojusi Eiropas Savienības robežu (tikai eksporta gadījumā).

Sodi par laikā neiesniegtiem pierādījumiem:

 • Importa licences pierādījumi iesniedzami 2 mēnešu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, bet ja pierādījumus iesniedz, sākot no 3. līdz 24. mēnesim pēc licences derīguma termiņa, ietur 15 % no nodrošinājuma.
 • Eksporta licences (bez kompensācijas) pierādījumi iesniedzami 2 mēnešu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām , bet, ja pierādījumus iesniedz, sākot no 3. līdz 24. mēnesim pēc licences derīguma termiņa,  ietur 15 % no nodrošinājuma.
 • Eksporta licences (ar kompensāciju) pierādījumi iesniedzami 2 mēnešu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Ja pierādījumus iesniedz 3. 4. 5. vai 6 līdz 24 mēnesim pēc licences derīguma termiņa, tad ietur attiecīgi 10%; 50%; 70% vai 80% no nodrošinājuma.
 • T5 (sūta muita) iesniedzams 12 mēnešu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, bet, ja pierādījumus iesniedz, sākot no 13. līdz 24. mēnesim pēc licences derīguma termiņa - ietur 15 % no nodrošinājuma.

Nodrošinājuma atbrīvošana

LAD nodrošinājumu atbrīvo 30 līdz 60 dienu laikā, kad ir iesniegti visi pierādījumi par veikto eksportu vai importu.

Nodrošinājumu atbrīvo proporcionāli noeksportētajam vai noimportētajam daudzumam, ja visi pierādījumi ir iesniegti laikā.