Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Vietējās teritorijas attīstība LEADER
Atbalsta saņēmējs
Vietējā rīcības grupa
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Pasākuma mērķis ir attīstīt ilgtspējīgu "zilo" ekonomiku un veicināt zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību.

Atbalstāmās darbības:

Atbalsta pretendenti 

Apakšpasākumā:

  • vietējās ekonomikas attīstības un transformācijas veicināšana - juridiska, fiziska persona, pašvaldība (tikai kopprojekta gadījumā) un biedrība (tikai tās, kuras darbības mērķis ir zivsaimniecība);
  • vides resursu ilgtspējīga izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana - juridiska persona (SIA, PSV, BDR);
  • zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana - juridiska persona (SIA, PSV, BDR);
  • ostu infrastruktūras attīstības stiprināšana - biedrība (saskaņā ar MK not. Nr.579 3.3.1. apakšpunktu), pašvaldība (saskaņā ar MK not.Nr.579 3.3.2.apakšpunktu), ražotāju organizācija (saskaņā ar MK not.Nr.579 3.3.3.apakšpunktu), ostu pārvaldes.