Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Zivju pārstrāde
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
  • Programmas mērķis
    • 2.2. Veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību, kā arī minēto produktu apstrādi
  • Kārta atvērta
  • Pieejamais finansējums
    • 10 000 000 EUR
  • Īstenošanas vieta
    • Latvijas teritorija

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē saskaņā ar regulas 2021/1139 26. panta 1. punkta "b" apakšpunktu.

Projektu īstenošanas beigu termiņš ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Svarīgi!

Atbalsta pretendents vai saņēmējs nodrošina, ka tā izsludinātajā iepirkumā saņemtie piedāvājumi ir apliecināti ar e-parakstu.

 

Kravu transportēšanas tehnikai, kravu celšanas un kraušanas tehnikai piemēro Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas rīku - Tehnikas un iekārtu katalogu.

 

Atbilstoši Noteikumu Nr.572 27.punktam projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksām un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītajām izmaksām piemēro šādas vienotās likmes un maksimālās likmes summas:

Projekta iesnieguma sagatavošanas attiecināmo izmaksu vienotās likmes un maksimālās vienotās likmes summas

Projekta plānotās investīcijas

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR

Vienotā likme, %

Maksimālā vienotās likmes summa, EUR

Pamatlīdzekļu iegāde

Sākot no 150 001 (ieskaitot)

1,5

5000

 

No 1 līdz 150 000

1,5

1500

Būvniecība/jaukta tipa projekti

Sākot no 700 001 (ieskaitot)

0,5

5 650

No 1 līdz 700 000

1,5

4 500

Projekta sagatavošanas un īstenošanas attiecināmo izmaksu maksimālās likmes summas

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR

Projekta plānotās investīcijas

Būvniecība/ jaukta tipa projekti (ar stacionāru pamatlīdzekļu iegādi)

Vienotā likme, %

Maksimālā vienotās likmes summa, EUR

Virs 700 000

2

35 000

No 1 līdz 700 000

3

15 000

Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru vienotās likmes piemērošanai aprēķina pēc formulas:

A = B x V, kur

A - projekta iesnieguma sagatavošanas un ar projekta sagatavošanu un īstenošanu tieši saistītās attiecināmās izmaksas, EUR;

B - projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR;

V - vienotā likme.

Noteikumu Nr. 572 28. punkta ieviešanai minēto noteikumu 26.2.7. apakšpunktā norādītajām attiecināmajām izmaksām piemēro Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas elektroniskā rīka (tehnikas un iekārtu kataloga) šādas kategorijas - kravu celšanas un kraušanas tehnika, kravu transportēšanas tehnika.

Projektu īstenošanas beigu termiņš ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
 1.kārta 11.05.2023.-15.12.2023.

Paziņojums

10 000 000

 2.kārta 09.05.2024.-30.09.2024.

Paziņojums

10 000 000