Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Zivju pārstrāde
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 2.2. Veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību, kā arī minēto produktu apstrādi
 • Kārta atvērta
  • 11.05.2023.-15.12.2023.
 • Pieejamais finansējums
  • 10 000 000 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē saskaņā ar regulas 2021/1139 26. panta 1. punkta "b" apakšpunktu.

Projektu īstenošanas beigu termiņš ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Svarīgi!

Kravu transportēšanas tehnikai, kravu celšanas un kraušanas tehnikai piemēro Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas rīku - Tehnikas un iekārtu katalogu.

Atbilstoši Noteikumu Nr.572 27.punktam projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksām un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītajām izmaksām piemēro šādas vienotās likmes un maksimālās likmes summas:

Nr. p. k.

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR

Projekta plānotās investīcijas

Pamatlīdzekļu iegāde/Būvniecība/ jauktas investīcijas

Likme %

Maksimālā likmes summa, EUR

1.

Virs 700 000

2

35 000

2.

No 150 001 līdz 700 000

3

15 000

3.

No 1 līdz 150 000

2

1000

Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru vienotās likmes piemērošanai aprēķina pēc formulas:

A = B x V x I, kur

A - projekta iesnieguma sagatavošanas un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītās attiecināmās izmaksas, EUR;

B - projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR;

V - vienotā likme;

I - atbalsta pretendentam pasākumā noteiktā atbalsta intensitāte.

Noteikumu Nr.572 28.punkta ieviešanai minēto noteikumu 26.2.7. apakšpunktā norādītajām attiecināmajām izmaksām piemēro Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas elektroniskā rīka (tehnikas un iekārtu kataloga) šādas kategorijas - kravu celšanas un kraušanas tehnika, kravu transportēšanas tehnika.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta 11.05.2023.-15.12.2023.

Paziņojums

10 000 000