Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
  • Programmas mērķis
    • 1.4. Veicināt efektīvu zivsaimniecības kontroli un noteikumu izpildi, tostarp cīņu pret NNN zveju, kā arī uzticamus datus, lai varētu pieņemt uz zināšanām balstītus lēmumus
  • Pieejamais finansējums
    • 2 300 000 EUR
  • Īstenošanas vieta
    • Latvijas teritorija

Pasākuma mērķis atbilstoši Komisijas 2022. gada 19. janvāra Īstenošanas regulas (ES) 2022/79, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1139 piemērošanas noteikumus attiecībā uz darbības līmeņa īstenošanas datu reģistrēšanu, nosūtīšanu un izklāstu 2021/1139 14. panta 1. punkta "d" apakšpunktam ir veicināt uzticamus datus, lai varētu pieņemt zināšanās balstītus lēmumus.

Svarīgi!

Atbalsta pretendents ir valsts zinātniskais institūts, kas īsteno zivsaimniecības nozarei, zinātniskajai darbībai un valsts monitoringa vajadzībām nepieciešamo datu vākšanas programmu zivsaimniecības jomā.

Projektu iesniegšanas kārta Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta (2023.gads) 2 300 000