Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zivsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts
 • Programmas mērķis
  • 1.4. Veicināt efektīvu zivsaimniecības kontroli un noteikumu izpildi, tostarp cīņu pret NNN zveju, kā arī uzticamus datus, lai varētu pieņemt uz zināšanām balstītus lēmumus
 • Kārta atvērta
  • 22.02.2024.-22.03.2024.
 • Pieejamais finansējums
  • 2 000 000 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Pretendents ir valsts pārvaldes iestāde, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir iesaistīta zvejas, zivju izkraušanas, tirdzniecības, transporta, uzglabāšanas vai ražošanas kontrolē vai nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā, kā arī valsts informācijas sistēmas “Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS) turētāja – Zemkopības ministrija.

Atbalstu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai, būvniecībai, personāla atlīdzībai, komunikācijas pasākumu rīkošanai, kā arī dalībai semināros un apmācībās.

Projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija par iesniegtajiem projektiem (publiskais finansējums, EUR)
 1.kārta 19.06.2023.- 15.12.2023.

Paziņojums

3 000 000

Iesniegtais 2 298 756, atlikums 701 244
 2.kārta 22.02.2024.- 22.03.2024.

Paziņojums

2 000 000

Iesniegtais - , atlikums -