Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Individuālais komersants Privātpersona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 1.1. Stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības
 • Kārta noslēgusies
  • Plānota 2025.gadā (ja būs pieejams finansējuma atlikums)
 • Operatīvā informācija par 1.kārtā (01.08.2023.-01.09.2023.) iesniegtajiem projekta iesniegumiem
 • Pieejamais finansējums
  • 2 154 389 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Pasākuma mērķis ir Eiropas Savienībā reģistrēta lietota zvejas kuģa iegāde saimnieciskās darbības nodrošināšanai komerciālajā zvejā, izņemot zvejas kuģa iegādi piekrastes zvejniecības vajadzībām.  

Svarīgi!

Atbalsta pretendents vai saņēmējs nodrošina, ka tā izsludinātajā iepirkumā saņemtie piedāvājumi ir apliecināti ar e-parakstu.

Atbalsta pretendents projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par 40 gadiem un viņam vismaz piecus gadus ir jābūt strādājušam par zvejnieku vai ieguvušam atbilstīgu kvalifikāciju.

Profesionālo pieredzi var apliecināt viens vai vairāki darba līgumi un valsts budžetā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras pēdējo piecu gadu laikā veiktas, pamatojoties uz attiecīgo darba līgumu. Savukārt atbilstošo kvalifikāciju pierāda projekta iesnieguma iesniegšanas dienā spēkā esošs valsts SIA “Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistra izdots vai atzīts kvalifikācijas sertifikāts.

Papildus tam atbalsta pretendentam projekta iesnieguma iesniegšanas dienā jābūt spēkā esošai pašvaldības garantijai par zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu un zvejas limita iedalīšanu vismaz uz septiņiem gadiem, kā arī spēkā esošam ZM saskaņojumam par zvejas kuģa iegādi un arī apstiprinājumam par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanas iespēju, ja zveja ar kuģi ir paredzēta Baltijas jūrā (Rīgas jūras līcī) aiz piekrastes ūdeņiem.

Atbalstāma ir tikai lietota zvejas kuģa iegāde, kura garums ir lielāks par 12 metriem, bet nepārsniedz 24 metrus un kurš ir aprīkots zvejas darbībām, kā arī atbilst regulas 2021/1139 17.panta 6.punkta prasībām.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta 01.08.2023.-01.09.2023.

Paziņojums

2 154 389