Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Individuālais komersants Saimnieciskās darbības veicējs
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 1.3. Veicināt zvejas kapacitātes pielāgošanu zvejas iespējām zvejas darbību pilnīgas izbeigšanas gadījumos, un palīdzēt nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni gadījumos, kad uz laiku tiek pārtrauktas zvejas darbības
 • Kārta noslēgusies
  • nav plānota (finansējums ir izsmelts)
 • Operatīvā informācija par 1.kārtā (18.12.2023.-19.01.2024.) iesniegtajiem projekta iesniegumiem
  • Sarindoto projektu iesniegumu saraksts par 1.kārtu (18.12.2023.-19.01.2024.)
   • Pieejamais finansējums
    • 3 000 000 EUR
   • Īstenošanas vieta
    • Latvijas teritorija

   Pasākuma mērķis ir Latvijas zvejas flotes sabalansēšana, nodrošinot līdzsvaru starp zvejas flotes segmenta kapacitāti un tam pieejamiem zivju resursiem, kā arī atbalsta sniegšana zvejniekiem, kas zvejas flotes sabalansēšanas dēļ zaudē darbu zvejniecībā.

   Publisko finansējumu apakšpasākumā piešķir ne vairāk kā par deviņu zvejas kuģu sadalīšanu, ja to kopējā dzinēju jauda nepārsniedz 3500 kW vai zvejas kuģa bruto tilpība – 1500 GT un tas atbilst zvejas flotes segmentam VL2440 saskaņā ar Latvijas zvejas flotes ziņojumu

   Atbalstu piešķir pasākuma "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" apakšpasākumos:

   1.  Zvejas kuģu sadalīšana,
   2. Publiskais finansējums zvejniekiem.

   Projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

   Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
    1.kārta 18.12.2023.-19.01.2024.

   Paziņojums

   3 000 000