Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Atbalsts ražotāju organizācijām Zivsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 2.2. Veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību, kā arī minēto produktu apstrādi
 • Kārta atvērta
  • 05.02.2024.-15.06.2024.
 • Pieejamais finansējums
  •  125 000 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Pasākumā atbalstu EUR 35 000 apmērā var saņemt par atzītas ražotāju organizācijas ražošanas un tirdzniecības plānā iekļauto pasākumu īstenošanu, ja ražošanas un tirdzniecības plānā paredzēto un gada ziņojumā ietverto rezultatīvo rādītāju izpilde sasniedz vismaz 80 procentus. 

Atbalsta pretendents ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un darbības kontroli atzīta ražotāju organizācija.

 Atbalstāmi ir saskaņā ar zvejas produktu ražotāju organizācijas ražošanas un tirdzniecības plānu īstenotie pasākumi, pamatojoties uz regulas Nr. 1379/2013 7. pantā minēto mērķu īstenošanu ar regulas Nr. 1379/2013 8. pantā paredzētajiem pasākumiem.

Atbalsta pasākumā publisko finansējumu piešķir pēc tam, kad ir apstiprināts gada ziņojums par ražošanas un tirdzniecības plāna īstenošanu.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija par iesniegtajiem projektiem
1.kārta 20.10.2022.- 21.11.2022.

Paziņojums

105 000

2.kārta 21.04.2023.- 15.06.2023. Paziņojums 200 000  
3.kārta 05.02.2024.- 15.06.2024. Paziņojums 125 000