Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta ieplānota
Nozare
Vietējās teritorijas attīstība LEADER
Atbalsta saņēmējs
Vietējā rīcības grupa
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Atbalsta pretendents:

  • biedrība, kura vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kuras biedru (vismaz triju) komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;
  • pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru vismaz divām juridiskām personām, kas veic saimniecisko darbību zvejniecībā, akvakultūrā vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādē un konservēšanā;
  • zvejas produktu ražotāju organizācija, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un darbības kontroli.

Īstenošanas vieta ir esošās ostas, ar ostām nedalāmi saistītā infrastruktūra vai Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētās zvejas produktu izkraušanas vietas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

Atbalsta intensitāte ir 90 procentu, izņemot ar piekrastes zveju, zvejas produktu izkraušanu, uzglabāšanu, apstrādi un tirdzniecību, 100 procentu atbalsta intensitāte.