Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Akvakultūra Zivju pārstrāde Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Individuālais komersants Juridiska persona Privātpersona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 2.2. Veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību, kā arī minēto produktu apstrādi
 • Kārta noslēgusies
  • 29.03.2023.-27.04.2023.
 • Pieejamais finansējums
  •  1 635 404 EUR (6.kārta)
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Aktivitāte "Atbalsts papildus izmaksu daļējai kompensēšanai" 

Atbalsta pretendents aktivitātē “Atbalsts papildus izmaksu daļējai kompensēšanai” ir:

 1. Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts akvakultūras nozares uzņēmums, kurā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz vienu gadu ir audzēta akvakultūras produkcija pārdošanai;
 2. Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
 3. Eiropas Savienībā reģistrēta zvejas kuģa īpašnieks, kuram:
 • noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju,
 • ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā,
 • ar attiecīgo zvejas kuģi ir nozveja Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos ceturksnī par kuru pretendē uz atbalstu

Atbalstu nepiešķirs atbalsta pretendentam:

 • ja tam ir aktuāli nodokļu parādi,
 • zvejas produktu apstrādes uzņēmumam, ja tas nav sīkais, mazais vai vidējais uzņēmums,
 • ja tas ir izdarījis Regulas 2021/1139 11. pantā noteiktos pārkāpumus.
Atbalstāmās aktivitātes un sadārdzinājuma vidējās vērtības - 6.kārta

6.kārtas ietvaros var pieteikties atbalstam par laikposmā no 2022. gada 1.oktobra līdz 31.decembrim:

 • dīzeļdegviela zvejas kuģim – zvejas kuģa īpašnieks.

Atbalstu aprēķina, izmantojot formulu:

 

atbalsta apmērs, euro = A x S x K x 0,5, kur:

 

A – laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 31.decembrim zvejas kuģim patērētais dīzeļdegvielas apjoms;

S – attiecīgajai pozīcijai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā sadārdzinājuma vidējā vērtība, t.i. 699 EUR/t.

K – koeficients, t.i. ieņēmumu no darbības zivsaimniecības nozarē attiecība pret  ieņēmumiem no darbības visās nozarēs kopā.

 • Izejviela

--> dīzeļdegviela apkurei, iepakojuma metāls un kartons, ko izmanto zvejas un akvakultūras produktu iepakošanai un dīzeļdegviela apkurei - zvejas produktu apstrādes uzņēmums dīzeļdegviela apkurei

--> gatava zivju barība – akvakultūras uzņēmums.

 

Atbalstu aprēķina, izmantojot formulu:

 

atbalsta apmērs, euro = I x S x 0,5, kur:

 

I – laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 31.decembrim iegādātais iepakojuma metāls un kartons, dīzeļdegviela, kā arī zivju barība, apjoms tonnās;
S – attiecīgajai pozīcijai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā sadārdzinājuma vidējā vērtība, euro/tonna:

 • Iepakojumu metāls – 2 895 EUR/t;
 • Kartons – 800 EUR/t;
 • Dīzeļdegviela apkurei - 699 EUR/t;
 • Gatava zivju barībai – 280 EUR/t.
Svarīgi!

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (tālr. +371 67095000, +371 26178323).