Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Atbalsta mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) radītos zaudējumus zvejas rīkiem un nozvejai.

Otrās kārtas ietvaros var pieteikties uz atbalstu par 2023.gadā radītajiem zaudējumiem.

Uz atbalstu var pretendēt gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.

Atbalstu atbalsta pretendentam nepiešķir, ja:

 • tas konkrētā laikposmā ir izdarījis pārkāpumus, kas noteikti regulas 2021/1139 11. pantā un regulā 2022/2181;
 • projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī konstatēta kāda no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā.
  Svarīgi!

  Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (tālr. +371 67095000, +371 28359662).

  Atbilstoši Noteikumu Nr.170 9.punktam vērtības koeficients Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos nozvejotam attiecīgas zivju sugas vienam kilogramam ir šāds:

  Nr. p. k.

  Zivju suga

  Vērtības koeficients

  1.

  Menca, akmeņplekste

  2,78

  2.

  Plaudis, plekste, apaļais jūrasgrundulis un jūrasgrundulis

  0,74

  3.

  Zandarts, sīga

  3,64

  4.

  Lucītis, asaris, vējzivs, vimba

  1,02

  5.

  Lasis, taimiņš

  6,31

  6.

  Reņģe, salaka

  0,30

  Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
   1.kārta 17.05.2023.-15.06.2023.

  Paziņojums

  300 000

   2.kārta 09.05.2024.-15.06.2024.

  Paziņojums

  350 000