Klientiem Citi pasākumi
e indekss

2022. gada valsts iestāžu un pašvaldības E-indeksa veiktajā mērījumā, ko organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, LAD ir piešķirts augstākais novērtējums. Starp 115 valsts iestādēm, kas piedalījās mērījumā par valsts pārvaldes E-indeksa brieduma līmeni, dienests ierindojās 1. vietā valsts iestāžu kategorijā.

Šī ir otrā reize, kad dienests saņem augstāko vērtējumu - 2018. gadā digitālā foruma "Datos balstīta nācija" laikā LAD saņēma balvu kā labākā valsts pārvaldes iestāde E-indeksa mērījumā.

Veiktajā mērījumā LAD augstākais novērtējums ir atspoguļots jomās, kas saistītas ar klientu apkalpošanu un sniegto pakalpojumu nodrošinājumu. Dienesta paveiktais atzinīgi ir novērtēts arī citās kategorijās, piemēram, efektīvā iestādes iekšējo procesu pārvaldībā, iestādes atvērto datu pieejamībā, kā arī saziņā ar sabiedrību un līdzdalības procesā. 

Latvijas E-indekss ir e-vides novērtējums valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās. Tas sniedz priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši iestādes un pašvaldības izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos risinājumus, lai veicinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un komersantiem.