Statuss:
Noslēdzies
ELFLA un NAP logo

Nr. 18-00-A02001-000001

Projekta mērķis: Atbalstīt un pilnveidot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests nodrošina pārvaldības darbības īstenošanu, t.sk, speciālistu atalgojumu, kapitālieguldījumus, IT sistēmu izveidi un uzturēšanu u.c.

Kopējais finansējums pārvaldības darbības īstenošanai 2018.-2020.gadam: 13 532 577 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, periods no 01.2018. - 12.2020.